Preskočiť na hlavný obsah

Prinášame zoznam pobočiek na podanie colného vyhlásenia

BRATISLAVA – 17.05.2022: Colné formality súvisiace s vývozom áut fyzickými osobami na Ukrajinu je potrebné vybaviť ešte pred príchodom na hraničný priechod. Vybaviť ich je možné až na 30 vnútrozemských pobočkách colných úradov po celom Slovensku. Finančná správa v snahe uľahčiť verejnosti tieto úkony pripravila prehľadný zoznam pobočiek aj s úradnými hodinami. Dostupný je na portáli finančnej správy na špecializovanej podstránke k Ukrajine. [.pdf; 267 kB; nové okno]

V prípade vývozu osobných automobilov na prevozných značkách na Ukrajinu je potrebné podať colné vyhlásenie (CV). V prípade, ak je čistá hmotnosť vozidla do 1 000 kg alebo hodnota vozidla nepresahuje hodnotu 1 000 eur, môže byť podané CV ústne priamo na hraničnom priechode. V opačných prípadoch je prípustné iba elektronické CV. Vzhľadom k tomu, že Ukrajina je stále považovaná za tretiu krajinu občania tejto národnosti nemôžu v snahe vyviezť auto na Ukrajinu vystupovať v elektronickom CV ako vývozca.  V takomto prípade môže elektronické CV za nich podať predajca, alebo môžu osloviť akúkoľvek špedičnú organizáciu, ktorá na základe ich splnomocnenia bude vystupovať v elektronickom CV ako vývozca a podá toto vyhlásenie za nich.   

S cieľom vyhnúť sa komplikáciám priamo na hraničnom priechode odporúča finančná správa, aby si ľudia colné formality vybavili ešte pred príchodom na hraničný priechod. Elektronické CV možno podať na vnútrozemskej pobočke colného úradu ktoréhokoľvek členského štátu, vrátane Slovenska. V snahe uľahčiť vývozcom tento proces pripravila finančná správa prehľadný zoznam 30 pobočiek, v rámci ktorých je možné colné formality vybaviť. Len v rámci východného Slovenska tieto služby poskytuje sedem pobočiek colných úradov. Okrem podania elektronického colného vyhlásenia je potrebné mať k dispozícii aj samotné vozidlo pre možnosť vykonania colnej kontroly. Ak hodnota vozidla nepresiahne 3 000 eur, môže byť podané elektronické CV aj priamo pobočke colného úradu na hraničnom priechode.

Ak vývozca elektronické CV nepodá na vnútrozemskej pobočke colného úradu, je možnosť podať predbežné CV o výstupe priamo na hraničnom priechode avšak za splnenia rovnakých podmienok na osobu vývozcu a spôsob jeho podania tak ako je to pri elektronickom CV.

Verejnosť zároveň informujeme, že na portáli finančnej správy [nové okno] nájdu aj informácie o čakacích dobách na hraničných priechodoch, ktoré sú v pravidelných intervaloch aktualizované.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(17. 05. 2022)

Archív noviniek