Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 10

Oznámenie o zrušení kontaktných miest DÚ

Finančné riaditeľstvo SR oznamuje verejnosti, že z dôvodu zmeny organizačnej štruktúry dňom 1.1.2013 ruší nižšie uvedené kontaktné miesta Daňových úradov Trenčín, Trnava, Banská Bystrica a Prešov. S práva daní daňových subjektov v ich pôsobnosti bude od 2.1.2013 zabezpečovaná v doterajšom rozsahu a v nezmenených úradných hodinách na uvedených organizačných zložkách:

Zanikajúce kontaktné miesta Organizačné zložky daňových úradov preberajúce agendu
zanikajúcich kontaktných miest a ich dostupnosť
Stará Turá, Družstevná 2,
916 01 Stará Turá
Kontaktné miesto Myjava, M.R. Štefánika 6, 907 01 Myjava
tel.: 034/6946 323, dutn-my.kontakt@financnasprava.sk
Sereď, Vonkajší rad 795/4
926 01 Sereď
Pobočka Galanta, Hodská 390/4, 924 30 Galanta
tel.: 031/7832 106, dutt-my.kontakt@financnasprava.sk
Sládkovičovo, Fučíkova 96,
925 21 Sládkovičovo
Pobočka Galanta, Hodská 390/4, 924 30 Galanta
tel.: 031/7832 106, dutt-my.kontakt@financnasprava.sk
Fiľakovo, Záhradnícka 2a,
986 01 Fiľakovo
Pobočka Lučenec, Novohradská 3035/9, 984 01 Lučenec
tel.: 047/4315 201 Lučenec, dubb-lc.kontakt@financnasprava.sk
Poltár, Železničná 2,
987 01 Poltár
Pobočka Lučenec, Novohradská 3035/9, 984 01 Lučenec
tel.: 047/4315 201 Lučenec, dubb-lc.kontakt@financnasprava.sk
Svit, kpt. Nálepku 2,
059 21 Svit
Pobočka Poprad, Štefánikova 3651/13, 058 01 Poprad
tel.: 052/7118 111, dubb-lc.kontakt@financnasprava.sk
UPOZORNENIE: správa daňových subjektov v pôsobnosti
kontaktného miesta Svit bude dočasne z prevádzkových
dôvodov zabezpečované na adrese súčasného kontaktného
miesta Svit

Do 31.12.2012 bude správa daní príslušných daňových subjektov zabezpečovaná na doterajších kontaktných miestach v nezmenených úradných hodinách.

(05. 12. 2012)

Archív tlačových správ