Preskočiť na hlavný obsah

Pobočka colného úradu v Štúrove končí dňa 29.02.2024

NITRA – 01.02.2024: Colný úrad Nitra informuje deklarantskú a podnikateľskú verejnosť, že dňom 29.02.2024 je zmenou organizačného poriadku colných úradov zrušené pracovisko Pobočky colného úradu Štúrovo, Nám. Slobody 9, 943 01 Štúrovo. 

Colný úrad Nitra informuje deklarantskú a podnikateľskú verejnosť, že dňa 29.02.2024 sa ruší pracovisko Pobočky colného úradu Štúrovo. Subjekty spravované na tejto pobočke colného úradu budú presunuté na Pobočku colného úradu Nové Zámky, Komárňanská cesta 13, 940 64 Nové Zámky (PCÚ NZ 6158) a na Pobočku colného úradu Levice, Družstevnícka 5089, 934 01 Levice (PCÚ LV 6157) podľa nasledovného kľúča:

 • 943 65   Bajtava – PCÚ NZ 6158
 • 943 53   Belá - PCÚ NZ 6158
 • 935 74    Bielovce – PCÚ LV 6157
 • 943 56   Bíňa - PCÚ NZ 6158
 • 943 55   Bruty - PCÚ NZ 6158
 • 935 68    Čaka - PCÚ LV 6157
 • 935 63   Čata - PCÚ LV 6157
 • 935 66   Farná - PCÚ LV 6157
 • 943 42   Gbelce - PCÚ NZ 6158
 • 935 61    Hronovce - PCÚ LV 6157
 • 943 66   Chľaba - PCÚ NZ 6158
 • 935 75   Ipeľský Sokolec - PCÚ LV 6157
 • 943 65   Kamenica n./Hronom - PCÚ NZ 6158
 • 943 57   Kamenín - PCÚ NZ 6158
 • 943 58   Kamenný Most - PCÚ NZ 6158
 • 935 64   Keť - PCÚ LV 6157
 • 935 75   Kubáňovo - PCÚ LV 6157
 • 937 01   Kukučínov - PCÚ LV 6157
 • 935 64   Kuraľany - PCÚ LV 6157
 • 943 65   Leľa - PCÚ NZ 6158
 • 935 75   Lontov - PCÚ LV 6157
 • 943 53   Ľubá - PCÚ NZ 6158
 • 943 65   Malá n./Hronom - PCÚ NZ 6158
 • 943 61   Malé Kosihy - PCÚ NZ 6158
 • 937 01   Malé Ludince - PCÚ LV 6157
 • 935 67   Málaš - PCÚ LV 6157
 • 943 52   Mužla - PCÚ NZ 6158
 • 943 60   Nána - PCÚ NZ 6158
 • 943 41   Nová Vieska - PCÚ NZ 6158
 • 935 67   Nýrovce - PCÚ LV 6157
 • 943 04   Obid - PCÚ NZ 6158
 • 935 74   Pastovce - PCÚ LV 6157
 • 943 59   Pavlová - PCÚ NZ 6158
 • 935 69   Plavé Vozokany - PCÚ LV 6157
 • 935 62   Pohronský Ruskov - PCÚ LV 6157
 • 943 61   Salka - PCÚ NZ 6158
 • 935 85   Sazdice - PCÚ LV 6157
 • 937 01   Sikenica - PCÚ LV 6157
 • 943 59   Sikenička - PCÚ NZ 6158
 • 943 54   Svodín - PCÚ NZ 6158
 • 935 71   Šalov -  PCÚ LV 6157
 • 943 42   Šarkan - PCÚ NZ 6158
 • 935 52   Šarovce - PCÚ LV 6157
 • 943 01   Štúrovo - PCÚ NZ 6158
 • 935 41   Tekovské Lužany - PCÚ LV 6157
 • 935 65   Veľké Ludince - PCÚ LV 6157
 • 935 77   Vyškovce n./Ipľom - PCÚ LV 6157
 • 937 01   Zalaba - PCÚ LV 6157
 • 937 01   Želiezovce - PCÚ LV 6157

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 132 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(01. 02. 2024)

Archív noviniek