Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Zrušenie 3 colných pobočiek CÚ Prešov

PREŠOV - 08. 04. 2016: Colný úrad Prešov oznamuje podnikateľskej verejnosti, že dochádza k racionalizácii jeho colných pobočiek. S účinnosťou k 30. aprílu 2016 budú zrušené colné časti pobočiek v Humennom, Svidníku a v Starej Ľubovni.

 Dňom 1. 5. 2016 sa uvádzajú do praxe nové colné predpisy, súvisiace s nábehom na nový Únijný colný kódex a možnosťou podávať pri dovoze colné vyhlásenia elektronicky (e-dovoz). Organizačná štruktúra Colného úradu Prešov sa preto mení. Pôvodne colno – daňové pobočky v Humennom, Svidníku a v Starej Ľubovni sa od 1. mája 2016 budú zameriavať už len na spotrebné dane. Deklaranti, ktorí doposiaľ colne prejednávali tovar na uvedených pobočkách budú mať možnosť prejednať  tovar na najbližšie dostupných pobočkách nasledovne:

Namiesto PCÚ Humenné bude možné prejednať tovar:

  •          na pobočke Colného úradu  Michalovce, Plynárenská 4, 071 01 Michalovce (cca 25 km od PCÚ Humenné),  s pracovnou dobou pondelok až piatok od 08:00 do  16:00 hod.
  •          na pobočke Colného úradu Prešov NS, Košická 30, 080 05 Prešov,  s pracovnou dobou pondelok až nedeľa od 07:00 do 19:00 hod.

Namiesto PCÚ Svidník bude možné prejednať tovar:

  •          na pobočke Colného úradu Prešov NS, Košická 30, 080 05 Prešov s pracovnou dobou pondelok až nedeľa od 07:00 do 19:00 hod.

 Namiesto PCÚ Stará Ľubovňa bude možné prejednať tovar:

  •          na pobočke Colného úradu Prešov NS, Košická 30, 080 05 Prešov s pracovnou dobou pondelok až nedeľa od 07:00 do 19:00 hod.
  •          na pobočke Colného úradu Prešov  v Poprade, Karpatská 13, 058 01 Poprad s nepretržitou pracovnou dobou

 Na záver Colný úrad Prešov dodáva, že v zmysle colných predpisov je stanovená miestna príslušnosť len u niektorých druhov tovarov (textil, ovocie,...) ostatný tovar je možné colne prejednať na ktoromkoľvek colnom úrade v rámci EÚ.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 216 kB; nové okno]

(08. 04. 2016)

Archív tlačových správ