Preskočiť na hlavný obsah

Zrušenie Pobočky colného úradu Piešťany

TRNAVA – 26.10.2022: Colný úrad Trnava oznamuje podnikateľskej verejnosti, že v rámci racionalizácie s účinnosťou od 01.11.2022 dochádza k zrušeniu Pobočky Colného úradu Piešťany.

Colný úrad Trnava oznamuje podnikateľskej verejnosti, že s účinnosťou od 01. 11. 2022 sa v rámci racionalizačných opatrení mení organizačná štruktúra Colného úradu Trnava. Týmto dňom sa ruší aj daňová časť Pobočky colného úradu Piešťany.

Pre podnikateľské subjekty so sídlom alebo miestom podnikania v okrese Piešťany sa v súvislosti so správou spotrebných daní stane miestne príslušnou:

  • Pobočka colného úradu Trnava, Piešťanská 3, 917 01 Trnava, tel. 033/5536230. Služby tejto pobočky sú dostupné v pracovných dňoch (pondelok až piatok) v čase od 07.30 hod. do 15.30 hod.

Činnosť colnej časti Pobočky Piešťany bola zrušená ku dňu 30.03.2020 a od 01.04.2020 namiesto tejto pobočky sú colné formality vykonávané na:

  • Pobočke colného úradu Trnava NS, Nitrianska 5, 917 01 Trnava, tel. 033/5987403. Služby tejto pobočky sú dostupné nepretržite (24/7).

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(26. 10. 2022)

Archív noviniek