Preskočiť na hlavný obsah

Zrušenie Pobočky colného úradu Rimavská Sobota

BANSKÁ BYSTRICA – 25.10.2022: Colný úrad Banská Bystrica týmto oznamuje podnikateľskej verejnosti, že s účinnosťou od 1.11.2022 dochádza k organizačnej zmene na Colnom úrade Banská Bystrica – zrušenie Pobočky colného úradu Rimavská Sobota.

Colný úrad Banská Bystrica oznamuje, že z dôvodu zmeny organizačnej štruktúry dňom 31.10.2022 ruší Pobočku colného úradu Rimavská Sobota. Nástupníckou pobočkou pre správu spotrebných daní bude kombinovaná Pobočka colného úradu Lučenec s adresou ul. Ľ. Podjavorinskej 19 , 984 01 Lučenec.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(26. 10. 2022)

Archív noviniek