Preskočiť na hlavný obsah

S vojnovými utečencami z Ukrajiny k nám prichádzajú aj spoločenské zvieratá

Bratislava / Michalovce – 10.03.2022: Od vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine bolo cez cestné hraničné priechody na slovensko-ukrajinskej hranici prepravených 408 spoločenských zvierat. V prípade ich dovozu bola zo strany Európskej únie udelená výnimka, ak existujú nedostatky v dokladoch zvierat. 

Z vojnovej Ukrajiny prichádzajú na Slovensko spolu s vojnovými utečencami aj ich domáci miláčikovia. Ich premiestňovanie z tretích krajín na územie EÚ síce podlieha regulácii, v prípade vojnových utečencov z Ukrajiny však platí zo strany EÚ výnimka, ak zvieratám chýbajú potrebné doklady. Takáto osoba je povinná vyplniť iba formulár, ktorý je uvedený na stránke Finančného riaditeľstva SR a je tiež k dispozícii na hraničných priechodoch s Ukrajinou. 

Od 24.2.2022, kedy začala u našich ukrajinských susedov vojna, bolo cez cestné hraničné priechody na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici prepravených 408 spoločenských zvierat, z tohto počtu bolo cez hranicu prepravených 311 psov a 97 mačiek.  

Niektoré zvieratá sa však na hraniciach ocitnú aj bez majiteľov. Situáciu pomáhajú zvládnuť predovšetkým dobrovoľníci a mimovládne organizácie, ktoré v spolupráci s veterinármi zvieratá registrujú a zabezpečujú veterinárne ošetrenie. Zelená linka Ministerstva životného prostredia SR na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom koordinuje tím dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú priamo na mieste. Do dobrovoľníckeho formulára sa môže zaregistrovať každý, kto chce a môže pomôcť. Formulár je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTNiizWBQrf4VZKB0mIUpsiDBJNbYu5COhB8O_IM3u-WIPzQ/viewform.

 V režime non-stop je verejnosti k dispozícii call centrum finančnej správy na telefónnom čísle 048 / 43 17 222, kde je možné smerovať aj otázky týkajúce sa prepravy spoločenských zvierat z Ukrajiny. Všetky potrebné informácie sú verejnosti k dispozícii na internetovej stránke finančnej správy www.financnasprava.sk špeciálnej podstránke k situácii na Ukrajine a aj na sociálnych sieťach.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 294 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovým a colným  podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(10. 03. 2022)

Archív noviniek