Preskočiť na hlavný obsah

Zmena vo výnimke pri premiestňovaní spoločenských zvierat z Ukrajiny

Michalovce – 30.09.2022: Od 1.10.2022 vstúpia do platnosti nové podmienky vo výnimke pri premiestňovaní spoločenských zvierat z Ukrajiny. 

Finančná správa informuje cestujúcu verejnosť, že od 1. októbra 2022 dochádza k zmene vo výnimke pre nekomerčné premiesťovanie spoločenských zvierat z územia Ukrajiny na colné územie Únie (ďalej len „EÚ“) podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 576/2013 z 12. júna 2013 o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat a zrušení nariadenia (ES) č. 998/2003, ktorá bola prijatá pre územie Ukrajiny dňa 25.02.2022.

Pre spoločenské zvieratá, ktoré cestujú so svojimi vlastníkmi alebo oprávnenými osobami z Ukrajiny, budú platiť nové podmienky. Spoločenské zvieratá môžu vstúpiť do EÚ, resp. na územie Slovenskej republiky, iba v prípade, ak spĺňajú nasledovné požiadavky. 

Spoločenské zviera musí byť:

  • sprevádzané veterinárnym dokladom (veterinárny preukaz alebo medzinárodný pas), v ktorom je uvedený daný vlastník zvieraťa alebo oprávnená osoba,
  • jedinečne označené mikročipom / tetovaním, pričom vlastník zvieraťa alebo oprávnená osoba musí predložiť záznam o aplikácii označenia prostredníctvom veterinárneho dokladu,
  • platné vakcinované proti besnote, pričom vlastník zvieraťa alebo oprávnená osoba musí predložiť záznam o vakcinácii prostredníctvom veterinárneho dokladu a vakcinácii musí predchádzať jedinečné označenie zvieraťa vyššie uvedeným spôsobom.

V rámci upravených podmienok výnimočného nekomerčného vstupu takýchto zvierat sa nebude vyžadovať test titra protilátok proti besnote a ani úradný sprievodný dokument vo forme zdravotného certifikátu.

Dokument „POVOLENIE - Výnimočné okolnosti vstupu do EÚ so spoločenskými  zvieratami sprevádzajúcimi utečencov z Ukrajiny“, ktorý bol vytvorený za účelom nahradenia chýbajúcich dokladov na základe výnimky zo dňa 25.02. 2022, bol zrušený.

V prípade tranzitu cez územie Slovenskej republiky a pokračovania do inej krajiny ako cieľovej destinácie (EÚ aj mimo EÚ) je vlastník zvieraťa alebo oprávnená osoba zodpovedný za splnenie špecifických podmienok vstupu a pobytu spoločenského zvieraťa na území konkrétnej inej krajiny.

V prípade komerčného presunu spoločenských zvierat z Ukrajiny na územie SR platia požiadavky platnej legislatívy EÚ bez výnimky.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 134 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.  

(30. 09. 2022)

Archív noviniek