Preskočiť na hlavný obsah

Novinky

Nedostupné služby na PDÚ Žiar nad Hronom - 04.03.2024   (01. 03. 2024)

Vážení klienti, z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie budú na pobočke daňového úradu Žiar nad Hronom, SNP 132 zrušené úradné hodiny klientskej zóny 04.03.2024.

Nová adresa KM Šahy   (01. 03. 2024)

Daňový úrad Nitra oznamuje, že Kontaktné miesto Šahy od 4. marca 2024 mení svoje sídlo. Od uvedeného dátumu bude KM Šahy sídliť v budove Mestského úradu Šahy na adrese Hlavné námestie č. 1, Šahy.

Pozor na falošné nápoje a sladkosti Pokémon   (01. 03. 2024)

Aj v potravinárskom priemysle sa vyskytujú falzifikáty. Tentokrát sa na trhu objavili falošné sýtené nápoje, džúsy a cukrovinky Pokémon. Odhalili ich ozbrojení príslušníci finančnej správy z Colného úradu Trnava počas kontroly v predajniach v Trnave.

Priznanie príjmu z predaja nehnuteľností   (01. 03. 2024)

Finančná správa zašle v najbližších dňoch 5 700 daňovníkom listy, v ktorých ich upozorní na možnú povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti. Túto preventívnu akciu spúšťa už po štvrtýkrát, nakoľko predošlé priniesli do štátneho rozpočtu 29 miliónov eur.

FS od 1. marca 2024 v plnom rozsahu využíva elektronický systém PoUS   (29. 02. 2024)

Od 1. marca 2024 finančná správa pristupuje k používaniu Systému pre projekt PoUS – Dôkaz o statuse Únie podľa CKÚ pre dôkazy o statuse tovaru Únie T2L/T2LF, ktoré sa v podmienkach Slovenskej republiky vypĺňajú podľa prílohy B Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie a zároveň podľa prílohy B Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie.

Nedostupné služby na DÚ Nitra - 29.02.2024   (29. 02. 2024)

Na základe oznamu Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s. o prerušení dodávky vody v Nitre na Damborského ulici 29.2.2024, oznamujeme verejnosti že DÚ Nitra sídliaci na dotknutej ulici nebude v prevádzke, okrem podateľne, ktorá bude prijímať podania.

Oznam o plánovanej odstávke služieb 28.02.2024 a 29.02.2024   (27. 02. 2024)

Oznamujeme verejnosti, že v dňoch 28.02.2024 a 29.02.2024 v čase od 6:00 hod. do 6:30 hod. budú krátkodobé čiastkové výpadky služieb colných informačných systémoch z dôvodu vykonávania plánovaných bezpečnostných aktualizácií na technologických zariadeniach v produkčnom prostredí FS.

Nedostupnosť Stanice a Pobočky Štúrovo Colného úradu Nitra   (26. 02. 2024)

Nefunkčnosť internetovej a telefonickej siete na Stanici a Pobočke Štúrovo colného úradu Nitra. Dôvod nie je zatiaľ zistený.

Daňové priznanie treba podať do 2. apríla   (26. 02. 2024)

Daňové priznanie (DP) k dani z príjmov za rok 2023 je potrebné podať do 2. apríla tohto roka a do tohto termínu je potrebné daň aj zaplatiť.

Rušný začiatok týždňa košických colníkov   (23. 02. 2024)

Ozbrojení príslušníci finančnej správy zaznamenali začiatkom týždňa hneď dva zásahy, pri ktorých zistili nezákonnú držbu omamných a psychotropných látok. V noci z nedele na pondelok objavila hliadka Stanice colného úradu Košice u dvojčlennej posádky motorového vozidla marihuanu a hašiš. Následne v pondelok ráno zaistili príslušníci košickej Pobočky colného úradu Pošta poštovú zásielku obsahujúcu THC.

Dane môžete zaplatiť aj platobnou kartou   (22. 02. 2024)

Úhradu daní platobnou kartou spustila finančná správa (FS) v minulom roku. Online úhrada správnych poplatkov a 15 druhov daní priamo pri realizácii spoplatneného úkonu cez portál finančnej správy (PFS) daňovým subjektom uľahčí a zjednoduší platby aj tento rok.

Prerušenie distribúcie elektriny na PCÚ Martin - 23.02.2024   (21. 02. 2024)

Colný úrad Žilina oznamuje, že 23.2.2024 v čase od 7:30 do 14:30 bude na PCÚ Martin s adresou Na Bystričku 36, Martin prerušená distribúcia elektriny.

Likvidácia tabaku aj registračných pokladníc   (20. 02. 2024)

Colný úrad (CÚ) Prešov zlikvidoval v spaľovni odpadov viac ako 5,6 ton tabaku, ktorý prepadol v prospech štátu. Zničil aj tri registračné pokladnice, ktoré zabezpečil pri kontrolách zameraných na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP).

Zavedenie nových colných systémov v druhej polovici roka   (19. 02. 2024)

Finančná správa (FS) upozorňuje obchodnú verejnosť, že sa nemení súčasný stav a postupy v colných systémoch pre vývoz a tranzit. Zavedenie nových colných informačných systémov do prevádzky sa posúva na druhú polovicu roka 2024.

Balíky s napodobeninami emblémov na automobily   (19. 02. 2024)

Príslušníci finančnej správy na žilinskej vyclievacej pošte zadržali dva balíky z Číny, ktoré sa mali dostať adresátovi na Liptov. Nachádzalo sa v nich celkovo 200 ks emblémov na automobily. Boli to falzifikáty.

Zo stolárskej dielne bola výrobňa cigariet   (15. 02. 2024)

Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) objavili v priestoroch bývalého jednotného roľníckeho družstva v Nitrianskom kraji nelegálnu výrobňu cigariet. Zadržali v nej 11 osôb ukrajinskej, bieloruskej a gruzínskej národnosti. Hodnota zaistených tabakových výrobkov predstavuje sumu viac ako 2,6 milióna eur.

Plánovaná výmena SSL certifikátu   (14. 02. 2024)

Oznamujeme verejnosti, že dňa 19.2.2024 o 8:30 hod dôjde k výmene SSL certifikátu (komunikačný certifikát) pre domény eplatbyas.financnasprava.sk a eplatbyks.financnasprava.sk v produkčnom prostredí systému spracovania správnych poplatkov.

Plánovaná výmena SSL certifikátu   (14. 02. 2024)

Oznamujeme výrobcom deklaranských APV a verejnosti, že dňa 19.2.2024 o 8:30 hod dôjde k výmene SSL certifikátu (komunikačný certifikát) pre ekrcis.financnasprava.sk v produkčnom prostredí CIS (colné informačné systémy) a pre intrastat.financasprava.sk systému INTRASTAT.

Plánovaná výmena SSL certifikátu   (14. 02. 2024)

Oznamujeme výrobcom ORP a verejnosti, že dňa 15.02.2024 v čase 08:30 hod. dôjde k výmene SSL certifikátu (komunikačný certifikát) pre ekasa.financnasprava.sk a ekasazona.financnasprava.sk.

Finančná správa implementovala EMCS 4.1   (13. 02. 2024)

Finančná správa (FS) v súlade so Smernicou Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní (SPD) a špecifikáciami Európskej komisie pre „Elektronický systém na kontrolu pohybu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (EMCS), implementovala fázu 4.1., ktorá obsahuje zmeny týkajúce sa vývozných operácií.