Preskočiť na hlavný obsah

Novinky

Plánovaná údržba technológie pre komunikáciu s FS - 11.02.2023   (08. 02. 2023)

Oznamujeme verejnosti, že 11.02.2023 (sobota) v čase od 22.00 hod do 23.00 hod. sa uskutoční plánovaná odstávka technológie pre komunikáciu s FS.

Plánovaná údržba Portálu FS – 9.02.2023   (08. 02. 2023)

Oznamujeme verejnosti, že 9.2.2023 od 19:00 hod. do 23:59 hod. sa uskutoční plánovaná údržba Portálu FS. V uvedenom čase nebude dostupný Portál FS, podávanie formulárov, ani podávanie prostredníctvom aplikácie eDane.

Testujeme platbu kartou aj pri úhrade dane z príjmov a spotrebných daní   (08. 02. 2023)

Finančná správa po úspešnom otestovaní úhrady dane z pridanej hodnoty platobnou kartou spúšťa pre verejnosť aj pilotné testovanie úhrady dane z príjmov a spotrebných daní. Daňové subjekty si môžu túto novinku opäť vyskúšať v predstihu. Stačí len, ak sa nahlásia call centru finančnej správy, ktoré im následne zašle manuál ako platbu kartou uskutočniť.

Nedostupnosť systému EMCS   (07. 02. 2023)

Oznamujeme verejnosti, že v čase od 12.02.2023 22:00 hod. do 13.02.2023 02:00 hod., bude nedostupnosť systému EMCS  z dôvodu inštalácie novej verzie systému EMCS.

Informácia o dostupnosti novej klientskej aplikácie SPD v2 pre systém EMCS   (07. 02. 2023)

Oznamujeme verejnosti, že na webovom sídle finančnej správy www.financnasprava.sk v časti Technické špecifikácie systému EMCS je dostupná

nová klientska aplikácia SPD Klient v2, ktorá od 13.02.2023 umožní súčasným a aj novým používateľom elektronickej služby vytvárať, odosielať a prijímať

elektronické správy pre prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v rámci systému EMCS v predpísanej forme a štruktúre.

Obchodovať s SHS obchodným partnerom je bezpečné   (06. 02. 2023)

Schválený hospodársky subjekt (slovenská skratka SHS, anglická verzia AEO - Authorised Economic Operators) je prestížne označenie subjektu, ktoré preukazuje, že jeho držiteľ je v medzinárodnom obchode bezpečným článkom medzinárodného dodávateľského reťazca. K vydávaniu tohto osvedčenia sa pristúpilo na základe potreby zlepšenia bezpečnosti medzinárodného obchodu v súvislosti s bojom proti terorizmu a proti praniu špinavých peňazí. So statusom SHS sú spojené výhody, ktoré ich držiteľom poskytujú colné správy v Európskej únii.

Výmena podpisového certifikátu dátových správ odpovedí systéme eKasa   (06. 02. 2023)

Oznamujeme verejnosti, že 06.02.2023 v čase od 23:00 do 07.02.2023 01:00 dôjde k výmene podpisového certifikátu dátových správ odpovedí systému eKasa.

Plánovaná odstávka IS VAT REFUND - 04.02.2023   (03. 02. 2023)

Oznamujeme verejnosti, že 04.02. v čase 06:00-18:00 hod. bude plánovaná odstávka IS VAT REFUND.

Plánovaná odstávka Informačného systému ISKZ – Informačný systém kontrolných známok.   (02. 02. 2023)

Oznamujeme verejnosti, že od 03.02.2023 v čase od 16:00 hod. do 04.02.2023 do 13:00 hod., bude z dôvodu plánovanej údržby vykonaná odstávka informačného systému ISKZ.

Nelegálny alkohol skončil v rukách hliadky   (02. 02. 2023)

Takmer 3 000 spotrebiteľských balení liehu zabezpečili ozbrojení príslušníci Colného úradu Trnava na diaľničnom hraničnom priechode Brodské. Našli ich pri kontrole nákladného priestoru dodávky prichádzajúcej z Českej republiky. Alkohol nebol označený platnou slovenskou kontrolnou známkou.

Nové povinnosti pri preprave tovarov v systéme EMCS   (02. 02. 2023)

Už 13.02.2023 nadobudnú účinnosť nové pravidlá vyplývajúce zo zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja. Pre podnikateľov sa rozšíria povinnosti používať systém EMCS aj pri preprave pohonných látok v daňovom voľnom obehu v rámci Slovenska. Okrem tejto povinnosti sa súčasne v každom členskom štáte Európskej únie (EÚ) zavádza od tohto dátumu povinnosť (vyplývajúca z právnych predpisov EÚ) používať systém EMCS aj pri preprave ostatných tovarov podliehajúcich spotrebnej dani v daňovom voľnom obehu medzi členskými štátmi EÚ na podnikateľské účely.

Colný úrad Michalovce ponúka bezodplatne palety na humanitárne účely   (01. 02. 2023)

Humanitárne organizácie a charitatívne združenia môžu bezodplatne získať drevené palety. Ponúka ich Colný úrad Michalovce. K dispozícii je celkovo 728 kusov drevených paliet, ktoré môžu byť poskytnuté na humanitárne účely.

Pomáhame Ukrajincom zorientovať sa v daňových povinnostiach v SR   (01. 02. 2023)

Finančná správa chce pomôcť Ukrajincom zorientovať sa v daňových povinnostiach na Slovensku. Pre odídencov pripravila špecializovanú podstránka na portáli finančnej správy, kde nájdu všetky dôležité informácie. Dozvedia sa napr. aké majú daňové povinnosti, ak začali pracovať na Slovensku, ako sa posudzuje daňová rezidencia, ale aj to, kto má nárok na daňový bonus na vyživované dieťa.

Vymohli sme rekordnú sumu, viac ako 305 miliónov eur   (31. 01. 2023)

Vďaka daňovým exekútorom finančnej správy (FS) za rok 2022 do štátneho rozpočtu pritieklo rekordných 305,9 milióna eur. Podpísala sa pod to najmä dobre nastavená stratégia vymáhania, či efektívnejšie využívanie analytických nástrojov. Finančná správa prostredníctvom daňových exekútorov realizuje jeden zo svojich základných cieľov, a to napĺňanie príjmovej časti štátneho rozpočtu, z ktorej je potom štát schopný financovať služby občanom, poskytované v rámci verejného sektora, napr. v oblasti zdravotníctva, či školstva.

Kontroly nočných klubov na Záhorí   (30. 01. 2023)

Ozbrojení príslušníci finančnej správy z Colného úradu Trnava počas piatkovej kontroly v dvoch nočných kluboch na Záhorí zistili porušenia predpisov. Predávajúci ani v jednom prípade nepoužili na evidenciu tržby pokladnicu e- kasa klient. Majiteľom prevádzok hrozí pokuta od 330 do 3300 €.

Plánovaná odstávka Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk 01.02.2023-02.02.2023   (30. 01. 2023)

Oznamujeme verejnosti, že od 01.02.2023 od 22:00 hod. do 02.02.2023 do 06:00 hod. sa uskutoční technická odstávka Ústredného portálu verejnej správy. Z tohto dôvodu nebude v uvedenom čase dostupné prihlasovanie na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk, preto sa používatelia Portálu FS nebudú môcť dočasne registrovať na Portál FS a prihlásiť do svojej osobnej internetovej zóny pomocou portálu www.slovensko.sk.

Posledné dva dni na podanie DP k dani motorových vozidiel   (30. 01. 2023)

Daňovníkom zostávajú posledné dva dni na podanie daňového priznania (DP) k dani z motorových vozidiel (DzMV). Daň je potrebné v lehote do 31.01.2023 aj zaplatiť. Finančná správa rozposlala daňovníkom viac ako 189 tisíc predvyplnených daňových priznaní k tejto dani, aby im uľahčila plnenie si tejto povinností.

Nedostupné služby na KM Dubnica nad Váhom - 30.01.2023   (27. 01. 2023)

Z dôvodu plánovaného prerušenia distribúcie elektriny budú 30.01.2023 (pondelok) služby KM Dubnica n/V nedostupné, podateľňa a klientska zóna budú zatvorené.

Cielený softwarning priniesol milióny do rozpočtu   (27. 01. 2023)

Zasielanie softwarningových správ sa vypláca. Pomáhajú nielen daňovým subjektom, ale aj finančnej správe v lepšom výbere daní. Finančná správa koncom vlaňajška týmto spôsobom upozornila 696 daňových subjektov na to, že výsledok daňovej kontroly môže mať vplyv na výšku ich dane z príjmov za kontrolované zdaňovacie obdobie. Na základe týchto upozornení subjekty dobrovoľne dodatočne priznali dva milióny eur a znížili vykázanú daňovú stratu o viac ako 1,1 milióna eur.

Objednávateľovi poslali z Číny stovky napodobenín emblémov na automobily   (27. 01. 2023)

Stovky emblémov na automobily, ktoré si z Číny objednal muž z oravského regiónu, skončili v rukách príslušníkov finančnej správy na žilinskej vyclievacej pošte. Zaistili ich po tom ako pri kontrole zistili, že vykazujú znaky falzifikátov.