Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Novinky

Kšefty s ochrannými respirátormi   (02. 04. 2020)

Príslušníci finančnej správy z Colného úradu Žilina pri súčinnostnej akcii s príslušníkmi Okresného riaditeľstva PZ Martin pristihli obchodníka z Martina ako predával ochranné respirátory skoro 10 – krát drahšie ako bola ich pôvodná priemerná cena na trhu. Na doklad z registračnej pokladne čakali márne.

Dočasná zmena výkonu služby na PCÚ Levice - colná časť   (02. 04. 2020)

Colný úrad Nitra z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR v súvislosti s pandémiou COVID-19 mení dočasne miesto výkonu služby PCÚ Levice a určuje od 6.4.2020 podľa §19 Colného zákona miesta na predloženie tovaru pri dovoze tovaru pri štandardnom konaní pre PCÚ Levice 6157

Zmena úradných hodín na Pobočke colného úradu Zvolen   (01. 04. 2020)

Colný úrad Banská Bystrica v rámci opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu (COVID-19) dočasne mení od 01. apríla 2020 až do odvolania úradné hodiny a čas výkonu služby na colnej pobočke vo Zvolene.

Odstávka elektrickej energie na CÚ Košice - 02.04.2020   (01. 04. 2020)

Colný úrad Košice oznamuje, že 02.04.2020 v čase od 08.00 hod. do 15.00 hod. bude na ústredni Colného úradu Košice, Komenského 39/A, Košice prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu opravy hlavného vypínača.

Dočasné obmedzenie činností na Colnom úrade Trnava   (30. 03. 2020)

Colný úrad Trnava dočasne mení od 1. apríla 2020 úradné hodiny v rámci opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu (COVID-19).

Dočasné obmedzenie činností PCÚ Rožňava   (27. 03. 2020)

Vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky (Uznesenie vlády SR 111/2020) a pandémiou ochorenia COVID-19 vyhlásenej generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie oznamuje Colný úrad Košice obmedzenie výkonu činností na PCÚ Rožňava.

Zmena úradných hodín na Colnom úrade Bratislava   (27. 03. 2020)

Colný úrad Bratislava dočasne mení od 1. apríla 2020 úradné hodiny v rámci opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu (COVID-19).

Informácia Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky k oslobodeniu od cla a DPH pri tovare dovážaného v prospech obetí katastrof   (27. 03. 2020)

Slovenská republika dňa 25. marca 2020 požiadala Európsku komisiu o vydanie rozhodnutia využiť oslobodenie od cla podľa článku 74 až článku 80 nariadenia Rady (ES č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla a oslobodenie od dane z pridanej hodnoty podľa článku 51 až článku 57smernice Rady 2009/132/ES z 19. októbra 2009, ktorou sa určuje rozsah platnosti článku 143 písm. b) a c) smernice 2006/112/ES vzhľadom na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty na finálny dovoz určitého tovaru.

Upravené úradne hodiny v čase pandémie koronavírusu   (26. 03. 2020)

Úradné hodiny na daňových úradoch sú skrátené.

Oznámenie o pozastavení vykonávania colného konania na Pobočke colného úradu Ilava   (24. 03. 2020)

Colný úrad Trenčín, Pobočka colného úradu Ilava, oznamuje deklarantskej verejnosti, že v súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu sa 25.03.2020 (streda) pozastavuje činnosť na colnej časti PCÚ Ilava.

Odosielateľ z USA poslal v balíku cigarety namiesto šálov   (24. 03. 2020)

Poštovú zásielku z USA zaistili pracovníci žilinskej vyclievacej pošty po tom, ako v nej namiesto deklarovaných šálov našli 760 kusov cigariet bez platných kontrolných známok. Zásielka bola určená pre ženu z Nesluše.

Call centrum dostupné počas rozšírených úradných hodín   (24. 03. 2020)

Finančná správa pre pandémiu koronavírusu výrazne obmedzila osobnú komunikáciu so svojimi klientmi. Snaží sa tak zamedziť jeho šíreniu a zároveň chrániť svojich klientov a zamestnancov. Keďže však chce poskytovať klientom čo najlepšie služby aj naďalej, rozširuje služby svojho call centra. To bude pre podávanie daňových priznaní dostupné dlhšie. Finančná správa dáva zároveň do pozornosti možnosť rôznych ďalších neosobných foriem komunikácie, ktoré sú v súčasnej situácii najbezpečnejšie.

Colná pobočka v Nitre a pobočka v Nových Zámkoch menia úradné hodiny   (23. 03. 2020)

V rámci opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu (COVID-19) Colný úrad Nitra mení odo dňa 30.03.2020 úradné hodiny na colnej pobočke Nitra a na kombinovanej pobočke v Nových Zámkoch (colná časť).

Nová komunikačná služba finančnej správy   (23. 03. 2020)

Finančná správa spustila novú službu pre svojich klientov. Ide o ďalšie proklientske opatrenie, ktorým chce uľahčiť komunikáciu daňovníkov s finančnou správou. Po novom bude call centrum finančnej správy komunikovať s klientmi aj prostredníctvom služby „Skype for business“. Týkať sa bude výlučne technickej podpory pri elektronickom podávaní dokumentov cez portál finančnej správy.

TAXANA reaguje aj na otázky o dôsledku koronavírusu na dane   (21. 03. 2020)

Finančná správa zaktualizovala obsah svojho chatbotu. TAXANA poradí aj pri plnení povinností daňových subjektov v tomto neľahkom období. Podrobnejší informačný obsah, vrátane príkladov životných situácií, doplnila finančná správa aj na svoj portál. Cieľom je poskytnúť daňovníkom čo najviac informácií a usmernení.

Otázky a odpovede – daňové povinnosti a koronavírus   (20. 03. 2020)

Zverejnili sme pre vás odpovede na najčastejšie otázky, ktoré nám v týchto dňoch adresujete. Informácie budeme priebežne aktualizovať.

Súčasnú situáciu sa niektorí podvodníci snažia zneužívať   (19. 03. 2020)

Podvodníci chcú využiť koronavírus na zavádzanie občanov. Napríklad v Banskej Bystrici a okolí sa neznáma osoba vydáva za riaditeľku banskobystrického daňového úradu a vybraným podnikateľom zasiela informácie o začatí daňovej kontroly. Finančná správa upozorňuje svojich klientov, aby sa nenechali takýmto konaním nachytať a akékoľvek podozrivé konanie si overili priamo na finančnej správe.

Opatrenie kvôli COVID-19 na hraniciach s Ukrajinou   (19. 03. 2020)

Štátna pohraničná služba Ukrajiny na základe aktuálne vzniknutej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 (koronavírus) prijala mimoriadne opatrenia. 

Z tohto dôvodu sú hraničné priechody: Veľké Slemence/ Malí Selmenci, Čierna nad Tisou/Chop a Ubľa/Malyj Bereznyj uzavreté pre peších cestujúcich až do odvolania. 

Peší cestujúci, ktorí majú trvalý pobyt na území Ukrajiny, môžu v termíne do 22.03.2020 18:00 SEČ využívať na výstup z územia Slovenskej republiky hraničný priechod Vyšné Nemecké/Užhorod.

Plánovaná odstávka informačných systémov CIS - 21.3.2020.   (19. 03. 2020)

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že dňa 21.3.2020 (sobota) bude v čase od 22:00 hod. do 00:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej - IS DS / eDovoz (Deklaračný systém), TIS (Tranzitný systém) a IS CEP (EKR-CEP - Elektronické komunikačné rozhranie pre vybrané služby v rámci colných systémov) z dôvodu inštalácie nových verzií systémov do prevádzky.

Finančná správa vyjde daňovníkom maximálne v ústrety – odklad daňového priznania   (18. 03. 2020)

Finančná správa v spolupráci s Ministerstvom financií SR pripravuje návrhy úprav legislatívy, ako vyjsť daňovníkom v tejto neľahkej situácii čo najviac v ústrety pri plnení ich daňových povinností. Finančná správa neuplatní sankcie v prípade nedodržania zákonných lehôt na podanie daňových priznaní dane z príjmov fyzických a právnických osôb, ak si daňový subjekt splní túto povinnosť do 30. júna 2020. Finančná správa nebude uplatňovať ani sankcie za oneskorené podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane a za neodvedenie tejto dane v ustanovenej lehote, ak si ich daňový subjekt splní do 30. júna 2020. Cieľom ďalších pripravovaných opatrení, na ktoré je potrebná legislatívna zmena, je docieliť neuplatnenie sankcií v prípade zmeškania stanovených lehôt na podanie daňových priznaní a neuplatnenie sankcií v prípade nezaplatenia dane v stanovených lehotách.