Preskočiť na hlavný obsah

Daňová kobra – prípad „Kameň“

BRATISLAVA – 19. 05. 2014: Daňová kobra odhalila karuselové podvody s kameňom. V tomto prípade zachránila viac ako 12 miliónov eur, ktoré by namiesto štátneho rozpočtu skončili v rukách nepoctivých obchodníkov. Špecializovaný trestný súd vzal 7 ľudí do väzby. Nakoľko bola spôsobená škoda vo veľkom rozsahu, hrozí im v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.

Do reťazových obchodov boli zapojené okrem slovenských daňových subjektov aj české daňové firmy a následne spoločnosti so sídlom mimo EÚ. Cieľom ekonomickej činnosti týchto daňových subjektov nebolo dosiahnutie zisku, ale daňovej výhody a to uplatnením nárokov na vrátenie nadmerných odpočtov.

V rámci tejto akcie bolo otvorených 387 daňových kontrol za 544 zdaňovacích období v 67 firmách, za zdaňovacie obdobia rokov 2008 - 2013. Do tejto akcie bolo zapojených 8 daňových úradov a 274 kontrolórov.

Slovenské daňové subjekty fakturačne deklarujú dodanie tovaru medzi sebou, pričom na začiatku týchto deklarovaných dodaní sú dosky z prírodného kameňa, nasleduje deklarovanie opracovania dosiek na výrobky – dlažbu z prírodného kameňa a predaj dlažby medzi viacerými slovenskými daňovými subjektmi. Deklarované obchody sú na území Slovenska ukončené deklarovaným intrakomunitárnym dodaním tovaru niektorej českej spoločnosti. Nasleduje uskladnenie tovaru na území ČR a predaj v rámci free zóny medzi viacerými spoločnosťami, ktoré majú sídlo mimo EÚ. Následne je tovar prevezený z ČR do Srbska do colného skladu a po krátkej dobe sa vracia späť na Slovensko.

Kontroly sa sústredili na preverenie:

  • všetkých článkov v reťazci - v rámci výkonu daňových kontrol, pri preverovaní reťazcov boli zistené skutočnosti, ktoré odhalili zapojenie spoločností - missing trader (nepodávali DP, nevykonávali žiadnu činnosť, neexistujúce sídlo...),
  • skladovania tovaru - pri preverovaní skladovania tovaru bola potvrdená existencia troch skladov, kde skladovali tovar všetky spoločnosti zapojené do obchodov s prírodným kameňom a výrobkami z prírodného kameňa. Skladovanie mali spoločnosti ošetrené zmluvne, avšak tieto služby boli poskytované bezodplatne. Skladovaný tovar bol označený nepostačujúcim spôsobom (nalepené papieriky) a skladová evidencia v skladoch nebola vedená,
  • prepravy tovaru - prepravu tovaru zabezpečovala jedna prepravná spoločnosť, iba výnimočne realizovala prepravu iná prepravná spoločnosť,
  • opracovania a pomocných prác pri opracovaní prírodného kameňa – uvedené práce mali byť vykonávané subdodávateľsky, avšak pri preverovaní týchto prác bolo zistené, že žiadna zo zainteresovaných spoločností nemá žiadnych zamestnancov a materiálno-technické zabezpečenie potrebné na výkon predmetných prác,
  • finančných operácií – prevažná väčšina zainteresovaných spoločností mala zriadené bankové účty v jednej bankovej inštitúcii,
  • personálneho prepojenia spoločností – v rámci preverovaných reťazcov bolo preukázané personálne prepojenie spoločností na začiatku a na konci reťazca,
  • majetkového a finančného prepojenia spoločností – vo viacerých prípadoch si spoločnosti vzájomne poskytovali finančné výpomoci a realizovali prevody nehnuteľností,
  • finančnej analýzy - analýzou účtovných výkazov daňových subjektov zapojených do preverovaných obchodov bolo zistené, že prevažná väčšina týchto daňových subjektov má alebo mala záporné vlastné imanie ku koncu účtovného obdobia,
  • manipulácie s cenou tovaru – úmyselné výrazné znižovanie ceny tovaru v rámci obchodovania vo free zóne a následné navýšenie ceny tovaru v rámci opätovného predaja na Slovensko za účelom získania daňovej výhody vo forme nadmerných odpočtov DPH.

Polícia v spolupráci s Kriminálnym úradom finančnej správy a zahraničnými partnermi, vykonala počas roka 2013 celkovo 29 domových prehliadok a prehliadok iných priestorov. Z toho 22 v Slovenskej republike, päť v Českej republike a dve v Srbskej republike.

Predpokladaný celkový nález po ukončení všetkých daňových kontrol sa očakáva cca vo výške 40 miliónov eur. Z toho nevyplatený nadmerný odpočet, čiže reálne zachránené finančné prostriedky štátu sú vo výške viac ako 12 miliónov eur.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 141 kB]

(19. 05. 2014)

Archív tlačových správ