Preskočiť na hlavný obsah

Schránka správ

Služba umožňuje prihlásenému používateľovi na základe jeho oprávnení  prezeranie vybraného zoznamu správ v elektronickej schránke správ, detailu jednotlivých správ a zmenu príznakov správy pre prečítanie a archiváciu správ. Stránkovaný zoznam správ sa vytvára vždy vo vzťahu používateľ --- subjekt, pričom neprečítané a prečítané správy sú vizuálne odlíšené.

Používateľ má možnosť použitím funkcie Správy zobraziť všetky správy, alebo  prostredníctvom voľby: Úradné dokumenty, Úradné oznámenia, Upozornenia, Informácie zobraziť preddefinované filtrované zoznamy správ vytvorené na základe početnosti typov dokumentov.

Správy

Služba zobrazí všetky správy daňového subjektu, na ktoré má prihlásený používateľ oprávnenie. V zozname správ sa zobrazujú položky: priorita, dátum zaslania, pre  subjekt, agenda, typ správy, predmet správy a ikona  „Detail“ na zobrazenie detailu správy.

V prípade potreby podrobnejšieho filtrovania je možno pre zoznam správ nastaviť vyhľadávacie kritéria: stav správy, agenda, typ správy, dátum zaslania od, dátum zaslania do, zobraziť iba archivované správy,  zobraziť všetky správy používateľa.

Úradné dokumenty

Funkcia zobrazí všetky správy subjektu s nastaveným filtrom  typ správy = „úradný dokument“. Do tohto typu správ patria: rozhodnutie - úradný dokument, výzva - úradný dokument, oznámenie - úradný dokument a iný úradný dokument.

Úradné oznámenia

Funkcia zobrazí všetky správy subjektu s nastaveným filtrom  typ správy = „úradné oznámenia“.

Upozornenia

Funkcia zobrazí všetky správy subjektu s nastaveným filtrom typ správy = „upozornenia“.  Ide predovšetkým o správy upozorňujúce na chyby elektronickej komunikácie napr. správa o odmietnutí podania elektronickou podateľňou.

Informácie

Funkcia zobrazí všetky správy subjektu s nastaveným filtrom typ správy = „informácie“.  Ide predovšetkým o správy oznamujúce  výsledok činnosti  elektronickej komunikácie napr. správa o prijatí  podania elektronickou podateľňou alebo výsledok niektorých zmien v profile používateľa napr. priradenie certifikátu do profilu.