Preskočiť na hlavný obsah

Autorizované služby

Autorizované elektronické služby sú používateľovi dostupné až po prihlásení sa používateľa na PFS a po jeho úspešnej identifikácii, autentifikácii  a autorizácii. Služby sú poskytované prostredníctvom osobnej internetovej zóny používateľa (OIZ) v kontexte s vybraným daňovým subjektom, na ktorý má používateľ platnú autorizáciu.

Viac informácií k jednotlivým službám, ktoré poskytuje finančná správa používateľom nájdete v samostatných článkoch:

 • Výber daňového subjektu - služba umožňuje vybrať používateľovi daňový subjekt pre ktorý chce používať autorizované služby
 • Profil používateľa – služba poskytuje informácie o profile a možnosť ich správy a aktualizácie
 • Autorizácie – služba umožňuje spravovať autorizácie k subjektu a prezerať vlastné autorizácie k daňovým subjektom
 • Spis subjektu – služba zobrazuje spis subjektu, jeho obsah, detail a náhľad konkrétneho dokumentu zo spisu
 • Výpis z osobného účtu – služba umožňuje zobraziť prehľad osobného účtu  daňového subjektu
 • Platenie daní -  popisuje spôsoby úhrady dane, zistenie hodnôt pre vytvorenie platobného príkazu a  možnosť  úhrady dane a preddavkov na daň bezhotovostným prevodom prostredníctvom internet bankingu jednotlivých bánk
 • Katalógy – služba zobrazuje katalógy dostupných formulárov a služieb
 • Koncepty - služba poskytuje zoznam podaní, ktoré sú v stave rozpracované, podpísané alebo neodoslané
 • História komunikácie - služba zobrazuje históriu elektronickej komunikácie formou  zoznamu odoslaných alebo prijatých dokumentov zvoleného daňového subjektu
 • Najbližšie daňové udalosti - služba zobrazuje informácie o najbližších plánovaných daňových  udalostiach prostredníctvom personalizovaného daňového  kalendár
 • Schránka správ - služba umožňuje prihlásenému používateľovi na základe jeho oprávnení  prezeranie vybraného zoznamu správ v elektronickej schránke správ, detailu jednotlivých správ a zmenu príznakov správy pre prečítanie a archiváciu správ
 • Subjekt - služba pre autorizovaného používateľa poskytuje detailnejšie informácie o subjekte, za ktorý aktuálne  koná