Preskočiť na hlavný obsah

Subjekt

Služba poskytuje oprávnenému používateľovi nasledovnú funkcionalitu:

Zoznam daní subjektu

Zobrazenie zoznamu všetkých daní, pre ktoré je zvolený daňový subjekt evidovaný alebo registrovaný v čase dopytu.

Prihlásený používateľ však môže nastaviť výberové filtrovacie podmienky pre druh dane a po voľbe „Vyhľadať“ sa zobrazí zoznam vyhovujúci zadaným výberovým kritériám.

Informácie o subjekte

Služba autorizovaného používateľa poskytuje detailnejšie informácie o subjekte, za ktorý aktuálne na portáli FS koná. Zároveň v prípade zistenia nezrovnalostí medzi údajmi evidovanými na portáli FS a skutočnými údajmi pomocou existujúcich formulárov ponúka možnosť požiadať o opravu týchto nezrovnalostí. 

Zobrazenie detailných informácií o subjekte

Autorizovanému používateľovi, prihlásenému v OIZ, služba poskytuje pre vybraný daňový subjekt, na ktorý má platnú autorizáciu a za ktorý aktuálne na portáli FS koná, resp. v mene ktorého koná, prehľad evidovaných údajov.

Zobrazujú sa len údaje subjektu vybraného v kontexte OIZ.

Informácie sú poskytované v nasledovnom rozsahu:

Základné údaje: typ subjektu, názov subjektu, právna forma,

Všeobecné identifikátory: IČO, DIČ, rodné číslo, dátum narodenia, OÚD

Identifikátory DPH (v prípade že sa jedná o daňový subjekt): IČ DPH, IČ DPH skupiny, OIČ DPH

Identifikátory SPD (v prípade že sa jedná o SPD subjekt): evidenčné číslo, registračné číslo, druh daňového subjektu, druh dane

Evidencia na dane: druh dane, ukončenie registrácie, ukončenie evidencie, miestna príslušnosť

Adresa subjektu: Adresa sídla subjektu

Požiadanie o opravu údajov

V prípade zistenia nezrovnalostí v údajoch evidovaných FS môže používateľ priamo spustiť formulár pre podanie žiadosti o opravu údajov.

Podľa evidovaného druhu dane budú dostupné tlačidlá pre spustenie niektorého z formulárov:

  • Všeobecné podanie – Register
  • Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty
  • Žiadosť o registráciu, vydanie povolenia na spotrebnú daň, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie a povolenia na spotrebnú daň
  • Všeobecné podanie – Spotrebné dane