Preskočiť na hlavný obsah

Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP

V tejto časti sú zverejnené dokumenty Vzory tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ pre oblasť Iné vzory tlačív.

Zverejnený zoznam zobrazuje dokumenty, ktoré sú aktuálne platné. Zoznam je zotriedený podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie dokumenty. V zozname je zároveň uvedený stav dokumentu, ktorý môže byť:

  • Nový - tento stav vyjadruje, že dokument je platný a bol práve novo publikovaný. Takýto stav má novo publikovaný dokument počas jedného mesiaca od publikovania.
  • Platný - tento stav vyjadruje, že dokument je platný to znamená, nemá uvedený dátum ukončenia jeho platnosti.
  • Neplatný – stav vyjadruje, že dokument v aktuálnom období nie je platný. Na portáli je zobrazovaný s uvedením obdobia v ktorom bol platný (dátum platnosti od do)

Zobrazenie aj neplatných dokumentov je umožnené po nastavení filtra „všetky“. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke. Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať do súboru typu .pdf, .xls alebo .csv.

Chcete mať najnovšie informácie? Chcete byť informovaní o novinkách z našej branže?

Prihláste sa na odber newslettra finančnej správy [nové okno].

Finančná správa pre Vás pripravuje množstvo metodických pokynov či iných informačných materiálov, ktoré zverejňujeme na portáli finančnej správy. Aby ste ich nemuseli hľadať, priháste sa na odber nášho newslettra. Máte tak istotu, že pravidelne 2x mesačne dostanete všetky novinky do Vášho emailu.

Filter

Zobraziť

Výsledky vyhľadávania

Č. Názov dokumentu Stav Publikované Typ Detail
11 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2015 [.pdf; 184 kB; nové okno] Neplatný 09. 11. 2015 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Neplatný 09. 11. 2015 09. 11. 2015 31. 12. 2016
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 184 kB; nové okno] Ministerstvo financií SR
12 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2014 Neplatný 21. 10. 2014 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Neplatný 21. 10. 2014 01. 01. 2015 31. 12. 2015
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 176 kB; nové okno] Ministerstvo financií SR
13 Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov – VYH36_16 Neplatný 10. 12. 2015 Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Neplatný 10. 12. 2015 10. 12. 2015 31. 12. 2018 vzor sa použil za zdaňovacie obdobia 2016, 2017 a môže sa použiť aj na zdaňovacie obdobie 2018
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.rtf; 227,16 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
14 Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) za rok“ – V2Pv17_P Neplatný 29. 12. 2017 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Neplatný 29. 12. 2017 01. 01. 2018 31. 12. 2018 vzor sa použije za zdaňovacie obdobie 2017.
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 36,36 KB; nové okno] Kancelária prezidenta
15 Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti – V2Pv17_1 Neplatný 29. 12. 2017 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Neplatný 29. 12. 2017 01. 01. 2018 31. 12. 2018 vzor sa použije za zdaňovacie obdobie 2017
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 62,72 KB; nové okno] Ministerstvo financií SR
16 Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) za zdaňovacie obdobie (rok)“ - ŽIA38v17 Neplatný 29. 12. 2017 doc Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Neplatný 29. 12. 2017 01. 01. 2018 31. 12. 2020 vzor sa použije za zdaňovacie obdobie 2017
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.doc; 114,50 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
17 Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), za zdaňovacie obdobie ....... - POT39_5v17 Neplatný 12. 12. 2016 doc Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Neplatný 12. 12. 2016 12. 12. 2016 31. 05. 2018 vzor sa použije na zdaňovacie obdobie 2017
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.docx; 76,49 KB; nové okno] Kancelária prezidenta
18 Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), za zdaňovacie obdobie ....... - POT395v23 Platný 27. 04. 2023 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 27. 04. 2023 27. 04. 2023 Vzor sa použije za zdaňovacie obdobie 2023
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 260,05 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
19 Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov – V2Pv21_1 Platný 05. 11. 2021 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 05. 11. 2021 01. 01. 2022 Vzor sa použije za zdaňovacie obdobie 2022,2023
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 61,81 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 29. 11. 2023 29. 11. 2023
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 199,43 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
20 Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), za zdaňovacie obdobie ....... - POT39_5v22/daňový bonus Platný 13. 12. 2022 Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 13. 12. 2022 13. 12. 2022 Vzor sa použije za zdaňovacie obdobie 2022
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.rtf; 263,07 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV
Zobrazených položiek na stránku: