Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam bilaterálnych dohôd o spolupráci a vzájomnej pomoci v oblasti colníctva s tretími krajinami

Portál finančnej správy sprostredkováva zobrazenie pôvodných a konsolidovaných znení právnych predpisov, ktoré sú účinné v ich aktuálnej časovej verzii. Právne predpisy z eZbierky sú sprístupňované prostredníctvom právneho a informačného portálu Slov-Lex [nové okno], ktorý prevádzkuje Ministerstvo spravodlivosti SR.

Hypertextové odkazy sú funkčné pri používaní prehliadačov podporujúcich štandard HTML5 so zapnutým JavaScriptom.

Finančná správa za zverejnené znenia právnych predpisov nezodpovedá.

Poznámka: hviezdičkou sú označené tie dohody, o ktorých je na portáli Slov-Lex zverejnené len oznámenie bez zverejnenia ich úplného znenia.

*Oznámenie MZV SR č. 70/2006 Z. z. [nové okno] - Dohoda medzi vládou SR a vládou Albánskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach

*Oznámenie MZV SR č. 65/2009 Z. z. [nové okno] - Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Azerbajdžanskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach

Oznámenie MZV SR č. 74/2000 Z. z. [nové okno] - Dohoda medzi vládou SR a vládou Bieloruskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci vcolných otázkach

*Oznámenie MZV SR č. 223/1995 Z. z. [nové okno] o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Čínskou ĺudovou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky - Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v oblasti colníctva

*Oznámenie MZV SR č. 414/2003 Z. z [nové okno] - Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o vzájomnej pomoci v colných otázkach

Oznámenie MZV SR č. 635/2006 Z. z. [nové okno] - Dohoda medzi vládou Sloveskej republiky a vládou Izraelského štátu o vzájomnej pomoci v colných otázkach

Oznámenie MZV SR č. 191/2002 Z. z. [nové okno] - Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávie o vzájomnej pomoci v colných otázkách (Srbská republika)

Oznámenie MZV SR č. 488/2008 Z. z. [nové okno] - Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach

Oznámenie MZV SR č. 72/2010 Z. z. [nové okno] - Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Moldavskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach

Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 28/1964 Zb. [nové okno] o Dohode o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach (Mongolsko)

Oznámenie MZV SR č. 130/2000 Z. z. [nové okno] - Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o vzájomnej pomoci colných orgánov

Oznámenie MZV SR č. 182/1998 Z. z [nové okno] - Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci a vzájomnej pomoci v colníctve

Oznámenie MZV SR č. 189/1998 Z. z. [nové okno] - Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojených štátov amerických o vzájomnej pomoci medzi ich colnými správami

Oznámenie MZV SR č. 139/2001 Z. z. [nové okno] - Dohoda medzi vládou SR a vládou Tureckej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach

Oznámenie MZV SR č. 269/1997 Z. z. [nové okno]- Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach

*Oznámenie MZV SR č. 494/2004 Z. z. [nové okno] - Dohoda medzi vládou SR a vládou Uzbeckej republiky o vzájomnej pomoci v colných otázkach