Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W3

Medzinárodné zdaňovanie

Portál finančnej správy sprostredkováva zobrazenie pôvodných a konsolidovaných znení právnych predpisov, ktoré sú účinné v ich aktuálnej časovej verzii. Právne predpisy z eZbierky sú sprístupňované prostredníctvom právneho a informačného portálu Slov-Lex [nové okno], ktorý prevádzkuje Ministerstvo spravodlivosti SR.

Hypertextové odkazy sú funkčné pri používaní prehliadačov podporujúcich štandard HTML5 so zapnutým JavaScriptom.

Finančná správa za zverejnené znenia právnych predpisov nezodpovedá.

Viedenský dohovor o zmluvnom práve [nové okno] - Vyhláška č. 15/1988 Zb.

Dohovor o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia [nové okno] v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov – Oznámenie MZV SR č. 562/2006 Z. z.

Dohovor o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov publikovaný v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom L 225/10 (ES L 225, 20.8.1990, s. 10.) [nové okno]

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Austráliou o zamedzení dvojitého zdanenia [nové okno] a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov - Oznámenie MZV SR č. 157/2000 Z. z.

Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Belgického kráľovstva o zamedzení dvojitého zdanenia [nové okno] a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku - Oznámenie MZV SR č. 92/2007 Z. z.

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia [nové okno] a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku - Oznámenie MZV SR č. 112/2001 Z. z.

Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o zamedzení dvojakého zdanenia [.pdf; 130 kB; nové okno]   odbore daní z príjmu a z majetku (Bosna a Hercegovina) - Vyhláška č. 99/1983 Zb.

Zmluva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Brazílskej federatívnej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia [nové okno] a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a Protokolu k nej - Oznámenie FMZV č. 200/1991 Zb.

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Bulharskou republikou o zabránení dvojitému zdaneniu [nové okno] a predchádzaní daňovému úniku vzťahujúcej sa na dane z príjmov a z majetku - Oznámenie MZV SR č. 287/2001 Z. z.

Zmluva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia [nové okno] a zabránení daňovému úniku v odbore dani z príjmu a z majetku - Vyhláška č. 30/1981 Zb.

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia [nové okno] a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku - Oznámenie MZV SR č. 238/2003 Z. z.

Zmluva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia [nové okno] a zabránení daňovému úniku v odbore dani z príjmu - Vyhláška č. 41/1988 Zb.

Dohoda medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Čínskej republiky (Taiwan) o zamedzení dvojitého zdanenia [.pdf; 2,4 MB; nové okno] a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov

Zmluva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Dánskeho kráľovstva o zamedzení dvojakého zdanenia [nové okno] v odbore daní z príjmu a z majetku - Vyhláška č. 53/1983 Zb.

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia [nové okno] a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku - Oznámenie MZV SR č. 383/2006 Z. z.

Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Fínskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia [nové okno] a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov - Oznámenie MZV SR č. 207/2001 Z. z.

Zmluva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia [nové okno] v odbore daní z príjmu - Vyhláška č. 73/1975 Zb.

Zmluva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Gréckej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia [nové okno] a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu - Vyhláška č. 98/1989 Zb.

Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom o zamedzení dvojakého zdanenia [nové okno] a zabránení daňovému úniku v odbore dani z príjmu a z majetku - Vyhláška č. 138/1974 Zb.

Protokol dopĺňajúci Zmluvu medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom o zamedzení dvojakého zdanenia [nové okno] a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku a Protokol k nej - Oznámenie MZV SR č. 199/1997 Z. z.

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Gruzínskom o zamedzení dvojitého zdanenia [nové okno] a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku - Oznámenie MZV SR č. 201/2012 Z. z.

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia [nové okno] v odbore daní z príjmov a z majetku - Oznámenie MZV SR č. 220/1997 Z. z.

Zmluva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indie o zamedzení dvojakého zdanenia [nové okno] a zabránení daňovému úniku v odbore dani z príjmu - Vyhláška č. 77/1987 Zb.

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indonézskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia [nové okno] a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov - Oznámenie MZV SR č. 12/2002 Z. z.

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Írskom o zamedzení dvojitého zdanenia [nové okno] a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku - Oznámenie MZV SR č. 365/2000 Z. z.

Zmluva medzi SR a Islandskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia [nové okno] a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a majetku - Oznámenie MZV SR č. 225/2003 Z. z.

Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael o zamedzení dvojitého zdanenia [nové okno] a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku - Oznámenie MZV SR č. 327/2000 Z. z.

Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Japonskom o zamedzení zdanenia [nové okno] v odbore daní z príjmu - Vyhláška č. 46/1979 Zb.

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Juhoafrickou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia [nové okno] a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov - Oznámenie MZV SR č. 39/2001 Z. z.

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia [nové okno] a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku - Oznámenie MZV SR č. 153/2010 Z. z.

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kanady o zamedzení dvojitého zdanenia [nové okno] a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku - Oznámenie MZV SR č. 96/2007 Z. z.

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Kazašskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia [nové okno] a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku - Oznámenie MZV SR č. 257/2008 Z. z.

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Kórejskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia [nové okno] a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov - Oznámenie MZV SR č. 244/2003 Z. z.

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia [nové okno] a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku - Oznámenie MZV SR č. 756/2002 Z. z.

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Veľkou líbyjskou arabskou ľudovou socialistickou džamáhírijou [nové okno] o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov - Oznámenie MZV SR č. 258/2010 Z. z.

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia [nové okno] a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku - Oznámenie MZV SR č. 317/2000 Z. z.

Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Luxemburského veľkovojvodstva o zamedzení dvojakého zdanenia [nové okno] a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku - Oznámenie MZV SR č. 227/1993 Z. z.

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia [nové okno] a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku - Oznámenie MZV SR č. 80/1996 Z. z.

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Maltou o zamedzení dvojitého zdanenia [nové okno] a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov - Oznámenie MZV SR č. 318/2000 Z. z.

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia [nové okno] a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku - Oznámenie MZV SR č. 514/2006 Z. z.

Zmluva o zamedzení dvojakého zdanenia príjmu a majetku fyzických osôb medzi Československou socialistickou republikou, [nové okno] Bulharskou ľudovou republikou, Maďarskou ľudovou republikou, Mongolskou ľudovou republikou, Nemeckou demokratickou republikou, Poľskou ľudovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík - Vyhláška č. 30/1979 Zb.

Zmluva o zamedzení dvojakého zdanenia príjmu a majetku právnických osôb medzi Československou socialistickou republikou [.pdf; 63 kB; nové okno], Bulharskou ľudovou republikou, Maďarskou ľudovou republikou, Mongolskou ľudovou republikou, Nemeckou demokratickou republikou, Poľskou ľudovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík - Vyhláška č. 49/1979 Zb.

Zmluva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nigérijskej federatívnej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia [nové okno] a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a ziskov z majetku - Oznámenie FMZV SR č. 339/1991 Zb.

Zmluva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o zamedzení dvojakého zdanenia [nové okno] a o zabránení daňového úniku v odbore daní z príjmu a z majetku - Vyhláška č. 35/1980 Zb.

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia [nové okno] v odbore daní z príjmov a z majetku - Oznámenie MZV SR č. 95/1996 Z. z.

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou o zabránení dvojitého zdanenia [nové okno] a predchádzaní daňovému úniku vzťahujúcej sa na dane z príjmov - Oznámenie MZV SR č. 11/2005 Z. z.

Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia [nové okno] v odbore daní z príjmu a z majetku - Vyhláška č. 48/1979 Zb.

Zmluva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Srí Lanka o zamedzení dvojakého zdanenia [nové okno] a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku - Vyhláška č. 132/1979 Zb.

Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o zamedzení dvojakého zdanenia [nové okno] a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku - Oznámenie MZV SR č. 105/1996 Z. z.

Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o zamedzení dvojakého zdanenia [nové okno] v odbore daní z príjmov a z majetku - Oznámenie MZV SR č. 31/1998 Z. z.

Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Singapurskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia [nové okno] a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov - Oznámenie MZV SR č. 381/2006 Z. z.

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Slovinskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia [nové okno] a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku - Oznámenie MZV SR č. 386/2004 Z. z.

Zmluva medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zamedzení dvojakého zdanenia [nové okno] v odbore daní z príjmu a ziskov z majetku - Oznámenie FMZV č. 89/1992 Zb.

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o zamedzení dvojakého zdanenia [nové okno] a zabránení daňovým únikom v odbore daní z príjmov a z majetku -  Oznámenie MZV SR č. 74/1994 Z. z.

Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Nemecka o zamedzení dvojakého zdanenia [nové okno] v odbore daní z príjmu a z majetku - Vyhláška č. 18/1984 Zb.

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi mexickými o zamedzení dvojitého zdanenia [nové okno] a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov - Oznámenie MZV SR č. 429/2007 Z. z.

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Zväzovou republikou Juhosláviou o zamedzení dvojitého zdanenia [nové okno] v odbore daní z príjmov a z majetku (Srbsko a Čierna Hora) - Oznámenie MZV SR č. 269/2002 Z. z.

Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia [nové okno] a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov - Oznámenie MZV SR č. 35/2010 Z. z.

Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Španielskom o zamedzení dvojakého zdanenia [nové okno] a zabránení úniku v odbore daní z príjmu a z majetku - Vyhláška č. 23/1982 Zb.

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o zamedzení dvojakého zdanenia [nové okno] v odbore daní z príjmov a z majetku -Oznámenie MZV SR č. 127/1998 Z. z.

Protokol medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou konfederáciou, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o zamedzení dvojakého zdanenia [nové okno] v odbore daní z príjmov a z majetku a protokol - Oznámenie MZV SR č. 224/2012 Z. z.

Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Švédskym kráľovstvom o zamedzení dvojakého zdanenia [nové okno] v odbore dani z príjmu a z majetku - Vyhláška č. 9/1981 Zb.

Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Talianskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia [nové okno] v odbore dani z príjmu a o zabránení daňovému úniku - Vyhláška č. 17/1985 Zb.

Zmluva medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Tuniskej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia [nové okno] a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a majetku - Oznámenie FMZV č. 419/1992 Zb.

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia [nové okno] a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov - Oznámenie MZV SR č. 90/2000 Z. z.

Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Turkmenistanu o zamedzení dvojitého zdanenia [nové okno] v odbore daní z príjmov a z majetku - Oznámenie MZV SR č. 100/1999 Z. z.

Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o zamedzení dvojakého zdanenia [nové okno] a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku Oznámenie MZV SR č. 173/1997 Z. z.

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uzbeckej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia [nové okno] a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku - Oznámenie MZV SR č. 444/2003 Z. z.

Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia [nové okno] a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov - Oznámenie MZV SR č. 296/2009 Z. z.