Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam právnych predpisov EÚ pre daň z príjmov

Portál finančnej správy sprostredkováva zobrazenie príslušných právnych predpisov  EÚ vo formáte PDF z databázy EUR-Lex, ktorá poskytuje bezplatný prístup k právu Európskej únie a ďalším verejným dokumentom. Databázu spravuje Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, ktorý koná v mene všetkých inštitúcií.

Finančná správa za zverejnené znenia právnych predpisov nezodpovedá.

Smernica Rady 2008/7/ES [nové okno] z 12. Februára 2008 o nepriamych daniach z navyšovania kapitálu

Smernica Rady 2009/133/ES [nové okno] z 19. Októbra 2009 o spoločnom systéme zdaňovania, uplatniteľnom pri zlučovaní, rozdeľovaní, čiastočnom rozdeľovaní, prevode aktív a výmene akcií spoločností rôznych členských štátov a pri premiestnení sídla SE (európskej spoločnosti) alebo SCE (európskeho družstva) medzi členskými štátmi

Smernica Rady 2011/96/EÚ [nové okno] z 30. Novembra 2011 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch v znení neskorších predpisov

Smernica Rady 2003/48/ES [nové okno] z 3. Júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplat úrokov v znení neskorších predpisov

Smernica Rady 2003/49/ES [nové okno] z 3. Júna 2003 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi združenými spoločnosťami rôznych členských štátov v znení neskorších predpisov

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou [.pdf; 116 kB; nové okno], upravujúca opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor vo forme výplaty úrokov (Ú. v. EÚ L 385, 29.12.2004)