Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam procesných právnych predpisov EÚ

Portál finančnej správy sprostredkováva zobrazenie príslušných právnych predpisov  EÚ vo formáte PDF z databázy EUR-Lex, ktorá poskytuje bezplatný prístup k právu Európskej únie a ďalším verejným dokumentom. Databázu spravuje Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, ktorý koná v mene všetkých inštitúcií.

Finančná správa za zverejnené znenia právnych predpisov nezodpovedá.

Smernica Rady 2010/24/EÚ [nové okno] zo 16. marca 2010 o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení

Smernica Rady 2011/16/EÚ [nové okno] z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS