Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 16

Kontakty

Adresa:

Finančné riaditeľstvo SR
Osobný úrad
Útvar sociálneho zabezpečenia
Lazovná 63
974 01  Banská Bystrica

Korešpondenčná adresa:

Finančné riaditeľstvo SR
Osobný úrad
Útvar sociálneho zabezpečenia
Mierová 23
815 11  Bratislava

Kontakty:

Ing. Soňa Olléová
riaditeľka útvaru
tel.: +421 2 48273269
e-mail: sona.olleova@financnasprava.sk

JUDr. Eva Susedíková
agenda výsluhového zabezpečenia
tel.: +421 2 48273269
e-mail: eva.susedikova@financnasprava.sk

Mgr. Renáta Tóthová
agenda výsluhového zabezpečenia
tel.:+421 2 48273428
e-mail: renata.tothova@financnasprava.sk

Daniela Garajová
agenda výsluhového zabezpečenia
tel.: +421 2 48273263
e-mail: daniela.garajova@financnasprava.sk

Bc. Eva Schmitz
agenda kúpeľnej starostlivosti a rekreácií
tel.: +421 48 4393642
e-mail: eva.schmitz@financnasprava.sk

Bc. Eva Nedorostová
agenda nemocenského zabezpečenia a rekreácií
tel.:  +421 2 48273457
e-mail: eva.nedorostova@financnasprava.sk

MUDr. Dagmar Mojžišová
služobný posudkový lekár FR SR
tel.: +421 2 48273144
e-mail: dagmar.mojzisova@financnasprava.sk

Mgr. Katarína Urbanová
agenda výsluhového zabezpečenia
tel.: +421 2 48273263
e-mail: katarina.urbanova@financnasprava.sk

Bc. René Páles
agenda výsluhového zabezpečenia
tel.: +421 2 48273414
e-mail: rene.pales@financnasprava.sk