Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Sociálne zabezpečenie

Útvar sociálneho zabezpečenia Osobného úradu Finančného riaditeľstva SR vykonáva sociálne zabezpečenia colníkov podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z. z.) a zabezpečuje plnenie úloh, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.

Informácie sú poskytované v nasledovnej štruktúre:

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 3. 3. 2016
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 23. 2. 2016

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore