Preskočiť na hlavný obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené objednávky  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  na zoznam objednávok vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

 
 

Výsledky vyhľadávania

Číslo objednávky Popis plnenia Celková hodnota plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa
(IČO)
Meno a priezvisko FO/obchodné meno-názov PO Údaje o FO, ktorá objednávku podpísala Funkcia FO Poznámka
(Množstvo)
5110000025 služby telocvicne 176 zmluva o spolupráci c.31588/2 2012 25.01.2012 V.Paulínyho-Tótha 32,905 01 Senica
(34028226)
Základná škola, Senica Ing. Igor Krnác Prezident Financnej správy SR
()
5110000026 servis 80,66 zmluva c. 1811/2010 25.01.2012 Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
(35706503)
EMM International, spol. s r.o. Ing. Igor Krnác Prezident Financnej správy SR
()
5110000027 letenka 417,65 zmluva c. 114/1/2009 25.01.2012 Františkánska 5, 040 01 Košice
(36202746)
CK TRGOTURS s.r.o. Ing. Igor Krnác Prezident Financnej správy SR
()
5270000001 servis EPS 389,69 zmluva c. 1811/2010 25.01.2012 Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
(35706503)
EMM International, spol. s r.o. Ing. Igor Krnác Prezident Financnej správy SR
()
5110000028 dialnicné známky 11500 26.01.2012 Levická 1,826 40 Bratislava
(30779553)
CESMAD Slovakia, združenie Ing. Igor Krnác Prezident Financnej správy SR
()
5240000001 likvidácia odpadového materiálu 270 26.01.2012 Cabajská cesta, 950 16 Nitra
(36657123)
ELKAPO, s.r.o. Ing. Igor Krnác Prezident Financnej správy SR
()
5110000029 mäso a mäsové výrobky 270 rámc. dohoda 152/2/2010 a dod.c.1 27.01.2012 Blatná na Ostrove 162, Blatná na Ostrove
(30909554)
Otto Fejes a syn Ing. Igor Krnác Prezident Financnej správy SR
()
5110000030 hyg. potreby 95551,2 zmluva c. 37/2011 27.01.2012 Hranicná 16, 821 05 Bratislava
(35888318)
SLOVPAP Slovakia s.r.o. Ing. Igor Krnác Prezident Financnej správy SR
()
5260000001 odb. prehliadka bleskozvodu 210 zmluva c.21/2011 27.01.2012 Okružná 25, Poprad
(36846325)
ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o. Ing. Igor Krnác Prezident Financnej správy SR
()
5280000001 kontrola EPS 29,82 zmluva zo dna 27.1.2011 28.01.2012 Priemyselná 5, 040 01 Košice
(10812032)
Ladislav Egl - ELKO Ing. Igor Krnác Prezident Financnej správy SR
()
Zobrazených položiek na stránku: