Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Obstarané zákazky

Finančná správa ako verejný obstarávateľ je povinná zverejňovať informácie a dokumenty, ktoré sa týkajú verejného obstarávania v profile verejného obstarávateľa. Elektornické úložisko v zmysle ustanovenia § 155m ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je v prevádzke od 1. 3. 2014. Informácie o verejnom obstáravaní zverejňuje finančná správa v súlade so zákonom. Infomáciu zverejňuje raz a to v profile verejného obstarávateľa v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

Nákup systému kvapalinovej chromatografie:

2 ks Rontgonvé zariadenie na kontrolu batožiny a zásielok pri nelegálnom dovoze tabakových výrobkov:

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 2. 3. 2018
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 7. 5. 2014

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore