Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Obstarané zákazky

Finančná správa ako verejný obstarávateľ je povinná zverejňovať informácie a dokumenty, ktoré sa týkajú verejného obstarávania v profile verejného obstarávateľa. Elektornické úložisko v zmysle ustanovenia § 155m ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. [nové okno] o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je v prevádzke od 1. 3. 2014. Informácie o verejnom obstáravaní zverejňuje finančná správa v súlade so zákonom. Infomáciu zverejňuje raz a to v profile verejného obstarávateľa v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

PCÚ Poprad – rekonštrukcia fasády

Oprava zasklenia kupoly s výmenou poškodených skiel

Technické plyny

Pravidelné kontroly, opravy a skúšky prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov a zariadení na dodávku vody na hasenie

Videoendoskopy

PDÚ Lučenec - rekonštrukcia plynovej kotolne

Školiace a rekreačné zariadenie Veľký Meder - rekonštrukcia:

Výstavba skladu zabezpečeného tovaru Trstená:

Zabezpečenie ubytovania, stravovania a priestorov pre účely školenia:

Školiace a rekreačné zariadenie Veľký Meder - rekonštrukcia:

PDÚ Dunajská streda - rekonštrukcia:

PCÚ Vyšné Nemecké - rekonštrukcia komunikácií a parkoviska ND:

Filter

Kategória
Oblasť
Podoblasť
Názov
Zobraziť

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV
Zobrazených položiek na stránku: