Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W3

Obstarané zákazky

Finančná správa ako verejný obstarávateľ je povinná zverejňovať informácie a dokumenty, ktoré sa týkajú verejného obstarávania v profile verejného obstarávateľa. Elektornické úložisko v zmysle ustanovenia § 155m ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. [nové okno] o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je v prevádzke od 1. 3. 2014. Informácie o verejnom obstáravaní zverejňuje finančná správa v súlade so zákonom. Infomáciu zverejňuje raz a to v profile verejného obstarávateľa v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

PDÚ Bardejov - rekonštrukcia:

Obstaranie výstrojných súčiastok – bundy a nohavice:

6 ks ručný batériovo napájaný laserový prístroj pre identifikáciu látok:

Košele pre colníkov a colníčky:

Správa o zákazke DÚ Prešov:

Školiace a rekreačné zariadenie Veľký Meder – ubytovacia časť a súvisiace objekty, rekonštrukcia:

PCÚ Poprad – rekonštrukcia kotolne:

DÚ Nitra, Vodná ul. – rekonštrukcia:

Pozáručná údržba a oprava na mobilný inšpekčný systém THSCAN MT 1213 DE a stacionárny inšpekčný systém MB 1215 HS:

Filter

Kategória
Oblasť
Podoblasť
Názov
Zobraziť

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV
Zobrazených položiek na stránku: