Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
5

Obstarané zákazky

Finančná správa ako verejný obstarávateľ je povinná zverejňovať informácie a dokumenty, ktoré sa týkajú verejného obstarávania v profile verejného obstarávateľa. Elektornické úložisko v zmysle ustanovenia § 155m ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je v prevádzke od 1. 3. 2014. Informácie o verejnom obstáravaní zverejňuje finančná správa v súlade so zákonom. Infomáciu zverejňuje raz a to v profile verejného obstarávateľa v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

Ručný batériou napájaný röntgenový prístroj pre presnú prvkovú kvantitatívnu analýzu vzoriek:

Archivačné skrine pre potreby útvarov FS v rámci SR:

Osobné motorové vozidlá:

Mobilný RTG systém a príslušenstvo:

Pozáručný servis na mobilný inšpekčný systém HCV-Mobile V2:

Technické plyny:

Obstaranie výstrojných súčiastok – saká, vesty, nohavice a sukne:

Nákup systému kvapalinovej chromatografie:

2 ks Rontgonvé zariadenie na kontrolu batožiny a zásielok pri nelegálnom dovoze tabakových výrobkov: