Preskočiť na hlavný obsah

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ FR SR zverejňuje informácie o verejnom obstarávaní a informácie o súhrnných správach podľa § 64 zákona o verejnom obstarávaní v profile verejného obstarávateľa [nové okno].

Prípravné trhové konzultácie:

Verejný obstarávateľ FR SR uskutočňuje podľa § 25 zákona o verejnom obstarávaní pred začatím postupu verejného obstarávania trhové konzultácie na účely jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania.

 • Výstrojné súčasti – saká, vesty, nohavice a sukne
  • Oznámenie [.pdf; 194 kB; nové okno] o začatí prípravných trhových konzultácií
   • Príloha 1 [.docx; 34 kB; nové okno] - Formulár so základnými informáciami o hospodárskom subjekte
 • Servis vozidiel vo vlastníctve FR SR
  • Oznámenie [.pdf; 176 kB; nové okno] o začatí prípravných trhových konzultácií
   • Príloha 1 [.docx; 33 kB; nové okno] - Formulár so základnými informáciami o hospodárskom subjekte
 • SLA o podpore prevádzky, údržbe a úpravách ISFS-SD
  • Zápis z PTK [.pdf; 943 kB; nové okno]
  • Aktualizácia podkladov k PTK [.zip; 2 MB; nové okno]
  • Aktualizácia harmonogramu [.pdf; 240 kB; nové okno]
  • Oznámenie [.pdf; 652 kB; nové okno] o začatí prípravných trhových konzultácií a predbežné zapojenie záujemcov k plánovanej zákazke: „SLA O PODPORE PREVÁDZKY, ÚDRŽBE A ÚPRAVÁCH ISFS-SD“
   • Príloha 1 [.docx; 15 kB; nové okno] - Formulár k prípravným trhovým konzultáciám a predbežnému zapojeniu záujemcov na predmet zákazky „SLA O PODPORE PREVÁDZKY, ÚDRŽBE A ÚPRAVÁCH ISFS-SD“
   • Príloha 2 [.pdf; 410 kB; nové okno] - Okruh otázok k PTK
   • Príloha 3 [.pdf; 632 kB; nové okno] - Návrh opisu predmetu zákazky
   • Príloha 4 [.pdf; 779 kB; nové okno] - Špecifikácia Plnenia
   • Príloha 5 [.xlsx; 13 kB; nové okno] - Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk Kritériá hodnotenia
   • Príloha 6 [.pdf; 1,39 MB; nové okno] - Manuál aplikácie CA SDM pre L3 úroveň a úroveň L2 riešiteľ FS

Archív: