Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
3

Zákazky s nízkou hodnotou

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, ako verejný obstarávateľ, je podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinné uverejniť v profile verejného obstarávateľa súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami.

Uvedené správy Vám predkladáme členené podľa rokov.