Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Výrobcovia eKasy

Logo projektu eKasaOd začiatku roka možno na základe žiadosti začať konanie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska.

V prípade záujmu o zriadenie testovacieho prostredia eKasy sa výrobcovia môžu obrátiť na:

POZOR

Upozorňujeme podnikateľov, resp. výrobcov/dovozcov/distribútorov pokladničných programov, na nižšie uvedené životné situácie:

Životná situácia Periodicita Dopad
Koniec platnosti autentifikačných údajov online registračnej pokladnice eKasa klient. 2 roky od vydania Potrebné požiadať o nové autentifikačné údaje v eKasa zóne podnikateľa.
Zaplnenie chráneného dátového úložiska. odhad 2 až 6 rokov v závislosti od veľkosti CHDU Potrebná výmena CHDU, pokladnica upozorní vopred na dochádzajúcu kapacitu CHDU.
Koniec platnosti rozhodnutia o certifikácii pokladničných programov a chránených dátových úložísk. najviac 5 rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia Koniec platnosti certifikátu ORP sa viaže len na výrobcu ORP, ktorý ak chce pokračovať v predaji danej ORP, musí požiadať o certifikáciu a absolvovať certifikačný proces. Koniec platnosti certifikátu sa nevzťahuje na používateľa ORP (podnikateľa), ktorý môže ORP s exspirovaným certifikátom používať aj naďalej, a to až do doby, pokiaľ táto ORP bude spĺňať zákonné požiadavky.

Upozornenie

Finančná správa zverejňuje zoznam dodávateľov, ktorí splnili všetky zákonné podmienky a prešli testovaním v súvislosti s dodávaním pokladničných riešení pre eKasu. Poskytovatelia v zozname môžu poskytovať podnikateľom pokladničné programy a chránené dátové úložiská, ktoré spĺňajú zákonné podmienky online registračných pokladníc. Finančná správa zoznam priebežne aktualizuje.

eKasa: INFORMÁCIA O POSTUPE V PRÍPADE CHYBY -1

Výrobcovia pokladní určených pre systém eKasa nastavujú svoje zariadenia nielen podľa podmienok Integračného rozhrania (základné odporúčania pre fungovanie a kompatibilitu so systémom eKasa), ale aj podľa svojich vlastných postupov. Uvedené platí aj v prípade tzv. chýb.

V bode 2.6 Integračného rozhrania sú zdokumentované základné chyby, ktoré výrobcom poskytujú priestor pre nastavenie ORP v rozmedzí udalostí, ktoré podliehajú certifikačnému procesu. Ide o chyby -2 až – 132. Nezadokumentované udalosti, ktoré nepodliehajú certifikačnému konaniu, sme s výrobcami a integrátormi konzultovali. Pre prípad nezadokumentovaných chýb (chyby mimo prvej tabuľky v bode 2.6) dostali výrobcovia odporúčanie na vydávanie off-line dokladov a nie blokovanie pokladníc.

Blokácia ORP v rámci certifikácie sa týka (a to až po neúspešnom opravení dátovej správy) len a výhradne chybných procesov, ktoré sú spísané v prvej tabuľke v bode 2.6. integračného rozhrania (chybové kódy -2 až – 132). Chyby -1 a ostatné mimo rozhrania sú procesy, ktoré nespadajú pod certifikačné konanie. Finančná správa tak postup pri týchto chybách nepredpisuje a postup pre výrobcov môže iba odporúčať. Je na každom výrobcovi aký postup pre ORP v prípade chýb nespadajúcich pod certifikačné konanie zvolí.

Finančná správa preto upozorňuje: ak sa výrobca rozhodol nad rámec zákona ORP blokovať a neumožniť opraviť chyby nezadokumentované v prvej tabuľke v bode 2.6 Integračného rozhrania, urobil tak na základe vlastného rozhodnutia. Naďalej však odporúčame výrobcom, ako od začiatku procesu, aby v prípade ostatných chýb (napr. chyba -1 „server je zaneprázdnený“), umožňovali eKase dokončiť tlač dokladu v režime off-line.

Odporúčaný postup pri chybe -1 alebo pri iných chybách mimo prvej tabuľky bodu 2.6 Integračného rozhrania:

  1. ak dostanete zo servera FS odpoveď s uvedenou chybou, ORP má dokončiť tlač pokladničného dokladu s označením „OFF-LINE DOKLAD“ obsahujúci podpisový kód podnikateľa (PKP)
  2. následne má ORP vykonať pokus o odoslanie tejto dátovej správy s inkrementáciou sending count +1
  3. ak sa nepodarí dátovú správu odoslať opakovane (a server FS odpovedá stále chybami mimo prvej tabuľky bodu 2.6. Integračného rozhrania), odporúčame ORP neblokovať ale odporučiť podnikateľovi kontaktovať servisnú organizáciu
  4. v rámci servisného zásahu preveriť dôvod nemožnosti odoslať dátovú správ, tento dôvod odstrániť a dátovú správu odoslať v lehote definovanej zákonom (96 hodín).