Preskočiť na hlavný obsah

Ďalšie novinky a aktuality

V tejto časti je k dispozícii zoznam posledných 200 noviniek a aktualít, ktoré boli publikované na portáli finančnej správy. Novinky a aktuality sú zoradené podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie.

Zoznam noviniek a aktualít je zobrazovaný na 10 stránkach po 20 noviniek. Celú novinku si zobrazíte kliknutím na jej nadpis.

Staršie novinky a aktuality môžete nájsť v Archíve noviniek a aktualít.

Pozor falošný web   (28. 02. 2017)

Portál finančnej správy skopírovali podvodníci si cieľom získania údajov od našich klientov. Vyzývame preto návštevníkov webu finančnej správy, aby si poriadne skontrolovali zadanú adresu a v žiadnom prípade nič neinštalovali.

Úspechy počas predsedníctva   (27. 02. 2017)

Počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ finančná správa predsedala skupine pre colnú spoluprácu. Medzi priority tejto skupiny patrili spolupráca colných správ v boji proti terorizmu a výmena colných informácií s tretími krajinami.

Pri dovoze tovaru povinná elektronická komunikácia   (24. 02. 2017)

Dovozcovia tovaru a špedičné spoločnosti majú do 1. mája 2017 lehotu na to, aby sa pripravili na elektronickú formu komunikácie s Colným úradom Nitra pri podávaní colných vyhlásení pri dovoze tovaru v štandardnom postupe. Elektronická forma komunikácie zvýši celkový komfort pre deklarantskú verejnosť pri dovoze tovaru z tretích štátov.

Postúpenie pohľadávok na Slovenskú konsolidačnú   (24. 02. 2017)

Daňové a colné úrady postúpili na Slovenskú konsolidačnú v minulom roku viac ako 540 miliónov eur daňových nedoplatkov. Postúpenie ťažko vymáhateľných nedoplatkov úrady odbremení, a  tak sa môžu sústrediť na vymáhanie aktuálnych nedoplatkov.

Blokácia na hraničnom priechode Užhorod - Vyšné Nemecké ukončená   (23. 02. 2017)

Na cestnom hraničnom priechode Užhorod – Vyšné Nemecké bola o 12:15 hod. ukončená blokáda nákladnej dopravy ukrajinskými občianskymi aktivistami.

Zmena povinností pre finančné inštitúcie   (23. 02. 2017)

Úlohy, ktoré vyplývajú z dohôd o automatickej výmene informácií (AVI), Slovenská republika postupne zapracováva do legislatívy. Menia sa povinnosti finančných inštitúcií, ako sú banky či poisťovne, ktorých sa AVI týka. Upozorňujeme daňové subjekty, že im od roku 2017 zanikla povinnosť poskytovať informácie o úrokovom príjme prostredníctvom doteraz platného formulára.

Aktuálna situácia na hraničnom priechode Užhorod - Vyšné Nemecké, kde pretrváva blokácia na ukrajinskej strane   (23. 02. 2017)

MICHALOVCE – 23. 02. 2017: Na cestnom hraničnom priechode Užhorod – Vyšné Nemecké pretrváva blokácia v časti nákladná doprava ukrajinskými občianskymi aktivistami, uvoľnili však priechod niekoľkým vozidlám.

Hraničný priechod Užhorod - Vyšné Nemecké je opäť zablokovaný   (22. 02. 2017)

Slovensko–ukrajinský cestný hraničný priechod Užhorod – Vyšné Nemecké opäť zablokovali ukrajinskí občianski aktivisti.

Prerušenie distribúcie elektriny na PCÚ Lučenec, SCÚ Lučenec a ONK Lučenec   (22. 02. 2017)

Na Pobočke colného úradu Lučenec, SCÚ Lučenec, ONK Lučenec bude dňa 23.02.2016 prerušená prevádzka z dôvodu odstávky elektrickej energie.

Podajte dane elektronicky   (22. 02. 2017)

Podajte daňové priznanie elektronicky – to je hlavné posolstvo informačnej kampane, ktorú finančná správa spustí už pozajtra. Naši pracovníci budú verejnosti k dispozícií v nákupných centrách po celom Slovensku.

Poliak viezol bielu kryštalickú látku   (21. 02. 2017)

Žilinskí colníci so služobným psom Argom odhalili vo vozidle prechádzajúcom Kysucami pravdepodobne pervitín. Prevážal ho vodič poľskej národnosti.

Dovoz len elektronicky – už o dva mesiace   (21. 02. 2017)

Colný úrad Trenčín upozorňuje deklarantov, že colné vyhlásenie pri dovoze v papierovej forme je možné podať už len do 30. apríla tohto roku. Po tomto termíne ho bude možné podať už len elektronicky. V trenčianskom regióne teraz komunikuje s colným úradom viac ako 30 deklarantov.

Nelegálne cigarety v Dunajskej Strede   (17. 02. 2017)

Škodu viac ako 330 000 eur na spotrebných daniach na tabakových výrobkoch spôsobili štyria muži. Za výrobu a distribúciu nelegálnych cigariet im hrozí väzenie tri až osem rokov.

Nitrianski colníci zaistili nelegálny alkohol a cigarety   (17. 02. 2017)

Nitrianski colníci v spolupráci s colníkmi KÚ FS zaistili nelegálne cigarety a alkohol. Neoznačené spotrebiteľské balenia cigariet a viac ako 116 litrov nelegálneho alkoholu objavili pri kontrole priestorov daňového subjektu a súkromnej garáže v Komárne. Za porušenie daňových predpisov hrozí kontrolovanej osobe pokuta najmenej vo výške 1 991,93 €.

Ako darovať 2%   (14. 02. 2017)

Všetci daňovníci majú možnosť aj tento rok darovať 2% alebo 3% zo svojich daní subjektom uvedeným v zozname prijímateľov. Fyzické a právnické osoby ktoré podávajú daňové priznanie tak urobia prostredníctvom vyhlásenia v daňovom priznaní. Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, predložia daňovému úradu vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.

Fajčiari, pozor!   (14. 02. 2017)

Iba do 28. februára 2017 je možné dopredávať a teda aj kupovať cigarety s kontrolnou známkou, na ktorej je uvedené písmeno „E". Od 1. marca si môžu fajčiari kúpiť len cigarety označené na kontrolnej známke písmenom „F“.

Colníci odhalili obchod s nelegálnym tabakom   (13. 02. 2017)

Prípad zaistenia 52 kg nelegálneho tabaku a tabakovej zmesi z konca minulého roka má pokračovanie. Zásoby tohto druhu tovaru objavili žilinskí colníci i na ďalších 3 miestach.

Naši psovodi excelovali   (13. 02. 2017)

Psovodi finančnej správy v minulom roku predviedli so svojimi služobnými psami excelentné výkony. Kooperáciu a umenie spojenia človek - pes predviedli nielen pri každodenných kontrolách, ale aj na rôznych medzinárodných súťažiach.

Ťažké mechanizmy rozdrvili fejky príborov   (10. 02. 2017)

2 100 napodobenín príborov, ktoré boli označené falošnými ochrannými známkami bolo zlikvidovaných pod dohľadom colníkov. Ak by sa tento tovar dostal na trh a predával sa ako originály, ich majiteľ by zarobil takmer 3,5 milióna eur.

Občania nám pomáhajú   (10. 02. 2017)

Aj v roku 2016 sa v banskobystrickom kraji porušovali predpisy. Vďaka občanom, ktorí nahlasujú podnety prostredníctvom aplikácie „Pokladnica“ boli zistené porušenia. Vo viacerých prípadoch išlo o nedodržiavanie zákona o elektronickej registračnej pokladnici a porušovanie práv duševného vlastníctva.