Preskočiť na hlavný obsah

15 000 subjektov zatiaľ elektronicky nekomunikuje

Bratislava – 31.12.2013: Asi 15 000 firiem, platcov DPH, stále nekontaktovalo finančnú správu. Nemôže teda komunikovať elektronicky a splniť zákon, ktorý vstúpi do platnosti v januári 2014. Koncom novembra bolo takýchto firiem cca 30 000, polovica z nich si už povinnosť splnila. 

Už od zajtra začínajú pre platcov DPH platiť nové pravidlá. S finančnou správou budú komunikovať výlučne elektronicky. V tejto súvislosti zajtra spustíme aj nový portál finančnej správy, ktorý bude vstupnou bránou pre elektronickú komunikáciu. Portál bude od zajtra dostupný na adrese https://www.financnasprava.sk/sk/titulna-stranka

Od 1. januára 2014 budú len elektronicky komunikovať:

a) všetci, ktorí sú platiteľom dane z pridanej hodnoty,

b) daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,

c) advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,

d) zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní. 

Elektronická komunikácia je od januára povinná s každým správcom dane. Teda s daňovým aj s colným úradom. 

V prípade, že firma pošle aj po 1. 1. 2014 daňové priznanie v papierovej forme daňový úrad ju vyzve, aby ho doplnila elektronicky. Ak však príde elektronické podanie po zákonom stanovej lehote, podnikateľ sa vystavuje riziku pokuty v sume od 30 eur do 16 000 eur.

V prípade, ak firma pošle žiadosť, odvolanie, námietku a podobne, teda dokumenty, ktoré nemajú zákonom predpísanú štruktúru, takéto podanie je podľa zákona neplatné. Daňové úrady budú v rámci možností kontaktovať subjekty a vyzývať ich k elektronickému podaniu. Bez neho však nemôžu začať žiadosť či námietku daňového subjektu riešiť.

Registrácia na novom portáli bude možná od zajtra – teda od 1. 1. 2014. 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 133 kB]

(31. 12. 2013)

Archív noviniek