Preskočiť na hlavný obsah

Takmer 31 tisíc colných vyhlásení cez e-commerce portál

BRATISLAVA – 07.07.2021: Nový portál finančnej správy na preclievanie zásielok s nízkou hodnotou e-commerce sa osvedčil a funguje bez problémov. Postupne zaznamenáva nárast počtu elektronických colných vyhlásení. Od jeho spustenia 1. júla tohto roka klienti podali 30.987 elektronických colných vyhlásení. Väčšinu zatiaľ tvoria vyhlásenia, ktoré podali prepravcovia. 

Klienti finančnej správy naplno využívajú nový portál e-commerce. Slúži na preclievanie zásielok s nízkou hodnotou z tretích krajín. Podmienkou je, že vnútorná hodnota tovaru nemôže presiahnuť 150 eur a tovar nesmie byť predmetom zákazov a obmedzení a spotrebných daní (zbrane, cigarety, alkohol, tabak). 

Iba za prvých 5 dní bolo cez nový portál e-commerce podaných takmer 31 tisíc (30.987) elektronických colných vyhlásení. Väčšinu podali prepracovia, nechýbajú však ani podania od fyzických osôb.

Podanie zjednodušeného colného vyhlásenia je bezplatné. Kupujúci na preclenie svojej zásielky potrebujú eID kartu a mať zriadenú elektronickú komunikáciu s finančnou správou. Klientom je plne nápomocný automatizovaný chatbot finančnej správy Taxana ako aj colné call centrum finančnej správy. Doteraz vybavilo viac ako 70 podnetov, pričom dominujú najmä telefonické hovory. Ľudia potrebovali najčastejšie pomoc s registráciou na portáli a dopytovali sa na všeobecné informácie o nových e-commerce pravidlách. Iba v jednom prípade call centrum riešilo technické problémy.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(07. 07. 2021)

Archív noviniek