Preskočiť na hlavný obsah

Subjektom sme odoslali elektronicky vyše tri milióny dokumentov

BRATISLAVA – 04.01.2023: Už rok naplno funguje obojsmerná komunikácia pre oblasť daňovú (OBK-OD). Finančná správa od 1. januára 2022 odoslala daňovým subjektom (DS) viac ako 3,1 milióna dokumentov, z čoho bolo 2,5 milióna cez Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS). Na poštovnom sme tak ušetrili v rozmedzí od 4,6 do 7,5 milióna eur.

Finančná správa už rok komunikuje s DS kompletne elektronicky. Minulosťou sa stali oznámenia o uložení zásielky na pošte, tzv. žlté lístky. Elektronické úradné dokumenty (EÚD) posiela do elektronických schránok na ÚPVS. Za minulý rok odoslala daňovníkom viac ako 3,1 milióna dokumentov, z čoho bolo 2,5 milióna cez ÚPVS. Znamená to, že daňové úrady od januára 2022 vystavili elektronicky vyše 80 percent dokladov.

Zmena spôsobu komunikácie s DS priniesla aj významnú finančnú úsporu. Pri cenách poštovného od 1,85 do 3,00 eur za jednu fyzicky doručenú obálku finančná správa pri počte 2,5 milióna elektronicky zaslaných dokumentov ušetrila od 4,6 do 7,5 milióna eur. Benefitom komplexnej OBK-OD je tiež zefektívnenie a zrýchlenie komunikácie medzi FS a jej klientami. FS sa tak zaradila medzi moderne fungujúce štátne inštitúcie, ale aj medzi väčšinu vyspelých finančných správ v rámci EÚ, v ktorých už takýto spôsob obojsmernej elektronickej komunikácie funguje dlhšie.

OBK-OD nadviazala na existujúcu obojsmernú elektronickú komunikáciu medzi colnými úradmi a subjektmi v oblasti správy spotrebných daní. Jej zavedením finančná správa prispela k zlepšeniu životného prostredia cez rádovo menší počet vytlačených papierových dokumentov. DS tiež získali väčší prehľad o svojich daňových povinnostiach, prístupný majú elektronický výpis z osobného účtu. Prístupný majú rovnako aj elektronický spis (eSpis) v osobnej internetovej zóne na portáli finančnej správy, kde si môže pozrieť všetky potrebné dokumenty. Všetky dôležité informácie k OBK- OD nájde verejnosť na špecializovanej podstránke na portáli finančnej správy.

Dokument:

Informácia:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(04. 01. 2023)

Archív noviniek