Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
4

Ako vymeniť starú (dohodu o elektronickej komunikácii) za novú?

BRATISLAVA – 28. 10. 2013: Od nového roka čakajú platcov DPH zmeny. S daňovým či colným úradom budú komunikovať už len elektronicky. Finančná správa preto vyzýva podnikateľov, aby si prišli podpísať dohody o elektronickej komunikácii alebo si zriadili zaručený elektronický podpis.

Od 1. januára 2014 sa pre niektorých podnikateľov mení spôsob komunikovania s finančnou správou.

Povinnosť komunikovať len elektronicky mať budú po novom:

a) všetci, ktorí sú platiteľom dane z pridanej hodnoty,
b) daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
c) advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
d) zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní.

Podnikatelia v súčasnosti využívajú tri možnosti elektronickej komunikácie s finančnou správou:

  1. majú uzatvorenú dohodu podľa zákona č. 511/1992,
  2. majú uzatvorenú dohodu podľa zákona č. 563/2009,
  3. sú vlastníkom zaručeného elektronického podpisu.

Po novom budú už mať dve možnosti – buď si zakúpia zaručený elektronický podpis, alebo si môžu prísť bezplatne podpísať dohodu podľa zákona č. 563/2009. Dohoda je zverejnená na www.drsr.sk v časti elektronická komunikácia – podmienky využívania AES v bode A) b. Vyplnenú dohodu spolu s pôvodným registračným formulárom je potrebné predložiť na miestne príslušný daňový úrad.

Občania alebo podnikatelia, ktorí už neplánujú s finančnou správou komunikovať elektronicky (ale v minulosti tento spôsob využívali) sa môžu odhlásiť mailom na adrese technickapodpora@financnasprava.sk. Je potrebné nahlásiť ID (identifikačné číslo), rodné číslo používateľa a žiadosť o zrušenie ID.

Podnikateľom, ktorý majú uzatvorenú len dohodu o elektronickej komunikácii podľa zákona č. 511/1992, odporúčame prísť si čo najskôr uzatvoriť dohodu podľa novšieho zákona. Dohody podľa zákona z roku 1992 totiž koncom roka prestanú platiť. Finančná správa im oznámenie o vypovedaní zmluvy pošle v nasledujúcich dňoch a to mailom aj písomne. Odporúčame daňovým subjektom, aby si vykonanie uvedenej zmeny nenechávali na poslednú chvíľu. Od januára 2014 totiž už platcovia DPH nebudú môcť posielať dokumenty inak ako elektronicky.

Podrobnejšie informácie TU

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 137 kB]

(28. 10. 2013)

Archív tlačových správ