Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Bezplatné daňové príručky sú k dispozícii

BRATISLAVA – 25.1.2016: Finančná správa pripravila pre verejnosť bezplatné publikácie „Sprievodca daňami“ a „Postupy účtovania“. Sú voľne dostupné na stiahnutie na portáli finančnej správy a prinášajú komplexný prehľad platnej legislatívy v oblasti daní a účtovníctva.

Publikácia „Sprievodca daňami“ obsahuje všetky aktuálne daňové zákony:

  • zákon o dani z príjmov,
  • zákon o dani z pridanej hodnoty,
  • zákon o dani z motorových vozidiel,
  • zákon o elektronickej registračnej pokladnici,
  • zákon o správnych poplatkoch,
  • zákon o obmedzení platieb v hotovosti,
  • zákon o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií,
  • zákon o osobitnom odvode  v regulovaných odvetviach,
  • zákon o účtovníctve,
  • daňový poriadok.

Ide o aktuálne verzie zákonov na rok 2016.

Publikácia pri jednotlivých daňových zákonoch obsahuje odkazy na metodické pokyny a usmernenia vydané finančnou správou, ktoré sú zverejnené na portáli. Metodické usmernenia a pokyny nie je potrebné na portáli vyhľadávať, stačí, keď v konkrétnom daňovom zákone kliknete na uvedený odkaz. K novelizovaným ustanoveniam daňových zákonov sú pridané aj komentáre. Pri dani z pridanej hodnoty sa okrem toho pri niektorých ustanoveniach uvádzajú príkladom aj čísla  rozhodnutí Súdneho dvora EÚ vydané k danej problematike.

Na rovnakom princípe je postavená aj publikácia „Postupy účtovania“. Široká verejnosť sa  tak môže dostať ľahko a bezplatne nielen k platnej legislatíve, ale aj ku ďalším aktuálnym informáciám, ktoré sa týkajú konkrétneho ustanovenia v zákone.

Obe publikácie sú bezplatne na stiahnutie/prezeranie.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 136 kB; nové okno]

(25. 01. 2016)

Archív tlačových správ