Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 14

V boji proti daňovým podvodom pomôže eKasa

BRATISLAVA, 06.09.2018: Legislatívny proces, prostredníctvom ktorého chce finančná správa uviesť do praxe projekt eKasa, pokračuje. Online pripojenie pokladníc na finančnú správu má jasný cieľ – bojovať proti podvodom vo finálnej spotrebe.

Finančná správa od roku 2012 prijala viacero opatrení v boji proti daňovým podvodom. Medzi najvýznamnejšie patrí napríklad zavedenie kontrolného výkazu DPH, zriadenie daňovej kobry, zavedenie informačného systému kontrolných známok, obmedzenie platieb v hotovosti, spustenie virtuálnej registračnej pokladnice či proklientske opatrenia zamerané na podporu dobrovoľného plnenia daňových povinností ako softwarning a elektronická komunikácia. Vďaka týmto opatreniam priniesla finančná správa do štátneho rozpočtu o 3,7 mld. eur viac (4,3% HDP) a znížila daňovú medzeru zo 41 na 26%.

Daňová medzera na úrovni 26% však stále nie je dostačujúca, preto finančná správa postupne zavádza ďalšie opatrenia ako projekt Alladin (zrýchlenie výkonu miestnych zisťovaní a daňových kontrol), projekt nanomarkery (opatrenie proti podvodom na minerálnych olejoch) a najmä projekt eKasa.

Ako povedal prezident finančnej správy František Imrecze: „Daňová medzera je na úrovni 1,5 miliardy eur na DPH a z toho tretina je v maloobchode a v sektore služieb.“ Fiškálny modul nie je dostatočným opatrením v boji proti daňovým podvodom, potrebná je onlinizácia.  Zo skúsenosti finančnej správy totiž vyplýva, že podvody na registračných pokladniciach sa stávali čoraz sofistikovanejšími. Pracovníci finančnej správy počas kontrol napríklad odhalili falošné bločky na trhu alebo rôzne zásahy do pokladníc. „Sme presvedčení, že jediná efektívna cesta, ako podvody s registračnými pokladnicami eliminovať, je ich onlinizácia, teda ich online pripojenie na finančnú správu," uviedol Imrecze.

„Elektronizácia pokladníc je súčasťou opatrení boja proti daňovým podvodom na DPH, ako aj na dani z príjmu právnických osôb. Dôvodom zavedenia e-Kasy je totiž omnoho vyššia medzera v sektore finálnej spotreby, ako je priemerná daňová medzera na DPH v krajine," vysvetlil podrobnejšie dôvody plánovaného zavedenia eKasy prezident finančnej správy František Imrecze.

Projekt eKasa prinesie benefity nielen predávajúcim, ale aj kupujúcim: zníženie administratívnej záťaže, elektronický bloček, liberalizované koncové zariadenie (na evidovanie tržieb nebude potrebná iba pokladnica, ale aj tablet, mobil, počítať a pod.). Výhodou pre finančnú správu bude zrýchlenie a zjednodušenie systému kontroly.

Projekt eKasa predstavuje online napojenie všetkých pokladníc na finančnú správu. V praxi to bude znamenať, že o každom nákupe/transakcii bude mať finančná správa informáciu okamžite, nakoľko každý vydaný doklad bude zaevidovaný na centrálnom úložisku eKasa, rovnako ako v chránenom úložisku v lokálnom zariadení. Podmienkou je internetové pripojenie, prostredníctvom ktorého sa informácie budú odosielať na centrálne úložisko finančnej správy.

Výnosy z postupného celoplošného zavedenia eKasy v roku 2019 odhaduje finančná správa na 72,3 mil. eur. a 117,9 mil. eur v roku 2020, následne každý ďalší rok približne 122 mil. eur. Zavedenie eKasy zníži daňovú medzeru na DPH v sektoroch HORECA (hotely, reštaurácie, kaviarne), v sektore maloobchodu a v sektore služieb o 15%. Suma daňovej medzery na DPH v spomínaných sektoroch za rok 2014 totiž dosahovala výšku až 491 mil. eur.

Na projekte eKasa pracuje finančná správa spoločne s ministerstvom financií už niekoľko mesiacov. Za ten čas sa uskutočnili viaceré verejné konzultácie priamo na ministerstve financií, k téme sa stretla aj Konzultačná rada prezidenta finančnej správy. Návrh zákona je tak široko diskutovaný na odbornej úrovni s podnikateľskou verejnosťou.

Návrh počíta so zavedením eKasy od apríla 2019 pre sektor HORECA (hotely, reštaurácie a kaviarne) a čerpacie stanice, od júla 2019 pre maloobchod a služby.

Všetky informácie o projekte eKasa sú dostupné priamo na portáli finančnej správy v časti venovanej projektu eKasa.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(06. 09. 2018)

Archív noviniek