Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 11

Pri vstupe na Slovensko sa výrazne zvyšujú čakacie doby v nákladnej doprave

MICHALOVCE – 20. 03. 2017: Na cestnom hraničnom priechode Užhorod – Vyšné Nemecké sa tvoria zvýšené čakacie doby v nákladnej doprave, v dôsledku ukončenia platnosti kvartálnych prepravných povolení.                

Na hraničnom priechode Užhorod – Vyšné Nemecké v časti nákladná doprava sa tvoria zvýšené čakacie doby. Príčinou je mimoriadny nárast počtu kamiónov, ktoré si po vyčerpaní limitu prepravných povolení na kalendárny štvrťrok napr. v Maďarsku volia vstup do EÚ práve cez Slovensko v dôsledku úspor prepravných nákladov.

Aktuálne nákladné vozidlá na vstupe čakajú približne 240 minút, tento stav sa však môže meniť a čakacie doby ešte viac zvýšiť. Podľa informácií z ukrajinskej strany hraničného priechodu sa rady čakajúcich kamiónov tvoria už od obchádzkového okruhu.

Finančná správa s cieľom podporiť a uľahčiť obchod podľa platných medzinárodných dohovorov prijala všetky potrebné organizačné a personálne opatrenia k eliminácii nepriaznivého stavu, na počet vozidiel, ktoré sa rozhodnú pre prestup hranice týmto hraničným priechodom však nemá priamy vplyv. Na hraničnom priechode je už zvýšený počet službukonajúcich colníkov a nasadený tiež mobilný inšpekčný skenovací systém, ktorý bežne zabezpečuje kontroly vozidiel v iných územných obvodoch v rámci Slovenska a v týchto dňoch vypomáha na hranici.

Situáciu priebežne sledujeme a vodičov budeme informovať prostredníctvom portálu finančnej správy v časti Infoservis/Hraničné priechody–čakacie doby  [nové okno]

a prostredníctvom hromadných komunikačných prostriedkov. 

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovým a colným  podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 124 kB; nové okno]

(20. 03. 2017)

Archív tlačových správ