Preskočiť na hlavný obsah

Call centrum vybavilo vlani státisíce dopytov

BRATISLAVA – 25.01.2021: Call centrum finančnej správy ročne pomáha státisícom klientov. Svedčia o tom štatistiky dopytov za minulý rok. Prostredníctvom telefonických hovorov, e-mailov a online chatu pomohli odborní konzultanti call centra v 347 962 prípadoch. Aj to je dôkazom neustále sa rozširujúcej elektronizácie a digitalizácie finančnej správy.

Call centrum finančnej správy je vstupnou bránou pre komunikáciu klientov s finančnou správou. Potvrdzujú to aj státisíce vybavených dopytov. Za uplynulý rok ich call centrum vybavilo takmer 350 tisíc. Ide síce o mierny pokles oproti roku 2019, keď finančná správa spúšťala eKasu, tento rok však očakávame opäť výrazný nárast dopytov vzhľadom na dôležité projekty eCommerce, eFaktúra či obojsmerná komunikácia. 

Call centrum finančnej správy poskytuje služby verejnosti v daňovej aj colnej oblasti. V colnej časti funguje od minulého roka v nepretržitom režime. V ostatných týždňoch zaznamenalo nárast dopytov spojených s Brexitom. Plnohodnotným komunikačným kanálom sa stal aj automatizovaný chatbot finančnej správy Taxana. Po obsahových a systémových úpravách Taxana poskytuje plnohodnotné informácie v oblasti daní a cla, dokáže zasielať maily či pripomínať klientom dôležité termíny. 

Call centrum finančnej správy prešlo za uplynulých šesť rokov výraznými zmenami, ktorých cieľom bolo zefektívniť prácu v prospech verejnosti. V roku 2014, keď finančná správa spustila nový portál a možnosť registrácie na elektronickú komunikáciu, vybavili zamestnanci call centra celkovo 301 089 podnetov. Toto číslo sme prekonali v roku 2019, keď konzultanti vybavili  417 378 dopytov. V roku 2020 počet vybavených dopytov dosiahol 347 962. 

Infolinka (048/ 43 17 222) finančnej správy je najvyťaženejším nástrojom pri komunikácii s verejnosťou. Finančná správa prostredníctvom nej poskytuje odborné informácie k daňovým a colným predpisom. K dispozícii je počas pracovných dní od 8:00 do 16:00 hodiny. Každý mesiac v čase termínu plnenia povinností pre DPH a v hraničných  termínoch podávania daňových priznaní na dani z príjmov a dani z motorových vozidiel pracujú operátori v predĺžených pracovných hodinách až do polnoci. Nebolo tomu inak ani v minulom roku. Prevádzkové hodiny call centra boli rozšírené viackrát.

Príloha:

Tabuľka - Kompletná štatistika dopytov call centra finančnej správy   

ROK. ECC

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

SpolU  LA

91428

75310

69 955

68528

95146

117597

91861

Spolu CC

201346

207725

189 276

185457

223292

286250

242661

Chat

8315

8843

5718

9801

16873

13531

13440

Spolu ECC

301089

291878

264949

265402

335311

417378

347962

          

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 597 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(25. 01. 2021)

Archív noviniek