Preskočiť na hlavný obsah

Call centrum vlani pomohlo vyše 402 tisíc klientom

BRATISLAVA – 27.02.2023: Call centrum finančnej správy ročne pomáha státisícom klientov. Svedčia o tom štatistiky dopytov za minulý rok. Prostredníctvom telefonických hovorov, e-mailov a online chatu pomohli odborní konzultanti call centra v 402.125 prípadoch. V minulom roku dominovali otázky k legislatívnym zmenám a k colným povinnostiam v súvislosti s vypuknutím vojnového konfliktu na Ukrajine. Konzultanti zvládli tiež nápor dopytov k finančnej pomoci seniorom 60 + za absolvované očkovanie. 

Call centrum finančnej správy je vstupnou bránou pre komunikáciu klientov s finančnou správou. Poskytuje služby verejnosti v daňovej aj colnej oblasti, pričom v colnej časti funguje v nepretržitom režime. Každoročne vybaví státisíce otázok a inak tomu nebolo ani v minulom roku.

Vlani prevládali rôzne dopyty. Konzultanti poskytovali odborné rady v súvislosti s legislatívnymi zmenami, daňovými novinkami, odpovedali na otázky v súvislosti s povinnosťami v colnej oblasti po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine, ako aj na dopyty k podávaniu daňových priznaní, zmenám pri indexe daňovej spoľahlivosti, či zavádzaní novej aplikácie VRP 2. Zvýšený nápor zvládli aj v čase poskytovania podpory finančnej pomoci seniorom 60 + za absolvované očkovanie. Celkovo call centrum za uplynulý rok vybavilo 402.125 dopytov.

Najvyťaženejším nástrojom pri komunikácii s verejnosťou je telefonická infolinka (048/ 43 17 222). Finančná správa prostredníctvom nej poskytuje odborné informácie k daňovým a colným predpisom. Vlani týmto spôsobom vybavili konzultanti 189.030 dopytov. Infolinka je verejnosti k dispozícii počas pracovných dní od 8:00 do 16:00 hodiny. Každý mesiac v čase termínu plnenia povinností pre DPH a v hraničných  termínoch podávania daňových priznaní na dani z príjmov a dani z motorových vozidiel pracujú operátori v predĺžených pracovných hodinách v posledných dňoch lehoty až do polnoci. Nebolo tomu inak ani v minulom roku a prevádzkové hodiny call centra boli rozšírené viackrát. Colné call centrum je klientom k dispozícii v nepretržitej prevádzke 24/7.

Druhým najvyťaženejším nástrojom je emailová komunikácia cez aplikáciu Live Agent, prostredníctvom ktorej sme vybavili 85.943 písomných  dopytov a  7871 chatových správ. V nemalej miere v roku 2022 konzultantov zamestnávala podpora pre finančnú pomoc seniorom 60+, ktorá bola  vyplácaná za absolvované očkovanie na Covid-19, v rámci ktorej vybavili 119.236 dopytov. Všetky štatistiky sú dostupné prehľadne na OpenData portáli finančnej správy.

Cieľom finančnej správy je aj naďalej zlepšovať svoje komunikačné kanály, aby daňovníci dokázali čo najkomfortnejšie vybaviť svoje podnety z pohodlia domova, či kancelárie a nemuseli fyzicky navštevovať colné a daňové úrady. Finančná správa plánuje v tomto trende pokračovať a v tejto oblasti pracuje na ďalších vylepšeniach. Už v marci plánujeme napr. realizovať online chat k otázkam  ako vyplniť daňové priznanie typu A.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 136 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež zvuková nahrávka [.mp3; 251 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(27. 02. 2023)

Archív noviniek