Preskočiť na hlavný obsah

FS sprístupnila kalendár výmeny komunikačných certifikátov

BRATISLAVA – 21.03.2024: FS zavádza proces zverejňovania informácií o plánovaných výmenách komunikačných certifikátov. Cieľom tohto procesu je zabezpečiť informovanosť verejnosti o nadchádzajúcej výmene certifikátov a zvýšiť tak jeho transparentnosť.

Finančná správa (FS) využíva na svojich serveroch stovky digitálnych podpisov (certifikátov) pre zabezpečenie šifrovania komunikácie. Tieto podpisy slúžia na autentifikáciu a overenie integrity prenášaných dát, čím sa zabraňuje ich zneužitiu.

V rámci transparentnosti bol implementovaný proces zverejňovania informácií o plánovaných výmenách komunikačných certifikátov. Tento proces je identický s informovaním o zmenách v daňovom kalendári, ktorý je publikovaný na portáli FS.

Verejnosť je takto lepším spôsobom informovaná o nadchádzajúcej výmene certifikátov. Zároveň si používatelia môžu overiť ich platnosť pri komunikácii so servermi FS.

Prístup do kalendára:

Kalendár je dostupný na portáli FS v časti „Certifikáty e-služieb FS“. Prístup k uvedenému článku je možný aj z titulnej stránky portálu FS, z dlaždice „Elektronické služby“.

Služba „Certifikáty e-služieb FS“ poskytuje zobrazenie dátumov výmen komunikačných certifikátov.

Na prístup ku kalendáru z iných aplikácií je možné použiť nasledovnú adresu, je potrebné ju skopírovať a vložiť do ľubovoľného programu na prácu s kalendárom, ktorý podporuje formát ical.
https://calendar.google.com/calendar/ical/636b2c233728178fd48e6fcd5a336d2c3b4804ff0bfd7aed6afb007fbf8e113e%40group.calendar.google.com/public/basic.ics [.ics; 17 kB; nové okno]

Na prístup ku kalendáru z ľubovoľného webového prehliadača je potrebné použiť nasledujúcu adresu.
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=636b2c233728178fd48e6fcd5a336d2c3b4804ff0bfd7aed6afb007fbf8e113e%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FPrague [nové okno]

Kalendár FS priebežne aktualizuje a všetky zmeny sa automaticky prejavia aj v exportovaných (importovaných) kalendároch v aplikáciách a webových stránkach.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(21. 03. 2024)

Archív noviniek