Preskočiť na hlavný obsah

Formulár pre CESOP zverejní finančná správa v apríli

BRATISLAVA – 26.03.2024: Elektronický formulár pre nahlasovanie údajov do Centrálneho elektronického systému platobných informácií (CESOP) zverejní finančná správa 4. apríla 2024  v katalógu formulárov na svojom portáli (PFS).  Poskytovatelia platobných služieb majú do konca budúceho mesiaca povinnosť zaslať finančnej správe (FS) informácie o príjemcoch cezhraničných platieb, ktorí prijímajú štvrťročne viac ako 25 cezhraničných platieb.

Od 1. januára tohto roku začalo platiť opatrenie Európskej komisie (EK), na základe ktorého musia poskytovatelia platobných služieb zasielať daňovým inštitúciám informácie o cezhraničných platbách pochádzajúcich z členských štátov a o príjemcovi daných platieb. Týka sa to tých, ktorí prijímajú štvrťročne viac ako 25 platieb. FS zhromažďuje len informácie o platbách spojených s hospodárskou činnosťou. Opatrenie rešpektuje pravidlá ochrany údajov. Údaje o zákazníkoch a dôvodoch platby nie sú súčasťou prenosu. 

Poskytovatelia platobných služieb majú povinnosť uchovávať relevantné údaje a po prekonaní prahovej hodnoty (25 cezhraničných platieb a viac u jedného príjemcu za kalendárny štvrťrok), predložiť požadované údaje prostredníctvom vzorového elektronického formulára (jednotného pre celú EÚ) FS najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku, ku ktorému sa informácie vzťahujú. Prvým reportovacím obdobím je prvý štvrťrok tohto roka, za ktorý je potrebné poskytnúť údaje do 30. apríla 2024. Elektronický formulár bude zverejnený na PFS v katalógu formulárov vo štvrtok 4. apríla 2024. 

Zhromaždené údaje FS pošle do európskej databázy CESOP (Central Electronic System of Payment information). V Centrálnom elektronickom systéme platobných informácií sa dáta budú uchovávať, agregovať a porovnávať s inými európskymi databázami. Členské štáty EÚ tak majú ďalší nástroj na odhaľovanie možných podvodov s DPH v elektronickom obchode, ktorého sa dopúšťajú predajcovia so sídlom v inom členskom štáte alebo mimo únie. EK prijala túto legislatívu v roku 2020, odkedy sa členské krajiny pripravovali na jej implementáciu.

Dostupné dokumenty, potrebnú legislatívu či často kladené otázky nájdete v priečinku CESOP na portáli FS: CESOP - PFS (financnasprava.sk).

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 203 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(26. 03. 2024)

Archív noviniek