Preskočiť na hlavný obsah

Poskytovatelia platobných služieb majú nové povinnosti

BRATISLAVA – 10.01.2024: Poskytovatelia platobných služieb majú od 1. januára tohto roku povinnosť monitorovať príjemcov cezhraničných platieb a zasielať informácie finančnej správe o tých, ktorí prijímajú štvrťročne viac ako 25 platieb. Vyplýva im to z legislatívy, ktorú Európska komisia (EK) prijala v roku 2020.

Od 1. januára 2024 začalo platiť opatrenie EK, na základe ktorého musia poskytovatelia platobných služieb zasielať daňovým inštitúciám informácie o cezhraničných platbách pochádzajúcich z členských štátov a o príjemcovi daných platieb. Informácie o tých, ktorí prijímajú štvrťročne viac ako 25 platieb majú povinnosť posielať finančnej správe. 

Naša inštitúcia bude zhromažďovať len informácie o platbách spojených s hospodárskou činnosťou. Opatrenie rešpektuje pravidlá ochrany údajov. Údaje o zákazníkoch a dôvodoch platby nebudú súčasťou prenosu. Poskytovatelia platobných služieb budú uchovávať relevantné údaje a po prekonaní prahovej hodnoty (25 cezhraničných platieb a viac u jedného príjemcu za kalendárny štvrťrok), predložia požadované údaje prostredníctvom vzorového elektronického formulára (jednotného pre celú EÚ) finančnej správe najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku, ku ktorému sa informácie vzťahujú. Prvým reportovacím obdobím je prvý štvrťrok tohto roka, za ktorý je potrebné poskytnúť údaje do 30. apríla 2024. 

Finančná správa pošle údaje následne do európskej databázy s názvom CESOP (Central Electronic System of Payment information). V Centrálnom elektronickom systéme platobných informácií sa dáta budú uchovávať, agregovať a porovnávať s inými európskymi databázami. Členské štáty EÚ tak majú ďalší nástroj na odhaľovanie možných podvodov s DPH v elektronickom obchode, ktorého sa dopúšťajú predajcovia so sídlom v inom členskom štáte alebo mimo únie. EK prijala túto legislatívu v roku 2020, odkedy sa členské krajiny pripravovali na jej implementáciu.

 Dostupné dokumenty, potrebnú legislatívu či často kladené otázky nájdete v priečinku CESOP na portáli FS: CESOP - PFS (financnasprava.sk).

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 202 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(10. 01. 2024)

Archív noviniek