Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Colné kontroly sa na hraničných priechodoch v súvislosti s bezvízovým stykom s Ukrajinou nezmenili

MICHALOVCE – 21. 06. 2017: Zmena vízového režimu s Ukrajinou sa netýka colných kontrol na hraniciach. Na hraničných priechodoch sa vybavuje štandardne, priebežne, čakacie doby sa vytvárajú len sporadicky. Po vykonaní hraničnej kontroly pre vstup do schengenského priestoru sa vykoná colná kontrola zameraná na dovoz tovaru cestujúcimi.

Finančná správa informuje cestujúcu verejnosť o situácii na hraničných priechodoch po zmene vízového režimu pre občanov Ukrajiny. Občania Ukrajiny môžu od 11.6.2017 cestovať na Slovensko bez víz. Splnenie podmienok pre vstup kontrolujú na hraničných priechodoch orgány hraničnej a cudzineckej polície. Bližšie informácie je možné nájsť na webovej stránke Ministerstva vnútra SR http://www.minv.sk/?vizova-info-typy-viz-1. Následne colníci vykonajú colné kontroly tovaru, dopravného prostriedku a osôb. Pre dovoz tovaru platia nezmenené podmienky, bližšie informácie je možné nájsť na portály finančnej správy v časti Občania - Clo  [nové okno] 

V súvislosti so zmenou vízového režimu pre občanov Ukrajiny bol zaznamenaný mierne len zvýšený nárast

počtu osôb vstupujúcich na Slovensko z Ukrajiny, čo nemá zásadný vplyv na čakacie doby.

Pre ilustráciu v mesiaci máj colníci v osobnej doprave na vstupe skontrolovali priemerne denne 3022  cestujúcich (Vyšné Nemecké 1835, Ubľa 867, Veľké Slemence 320). Od zavedenia vízového režimu skontrolovali colníci v osobnej doprave na vstupe denne v priemere 3297 cestujúcich (Vyšné Nemecké 2052, Ubľa 935, Veľké Slemence 310).

Aktuálne informácie o čakacích dobách 21.6.2017 so stavom o 8:00 hod. sú:

* Vyšné Nemecké:      vstup – priebežne                     * Ubľa:    vstup – priebežne.

                                     výstup – priebežne                                  výstup – priebežne. 

V súvislosti s nadchádzajúcou letnou turistickou sezónou, očakávanými vyššími teplotami a prestupom štátnej hranice odporúčame cestujúcim informovať sa vopred o čakacích dobách, ktoré sú priebežne aktualizované a zverejnené na portály finančnej správy v časti čakacie doby [nové okno], ako aj mať so sebou dostatok tekutín.

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovým a colným  podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 131 kB; nové okno]

(23. 06. 2017)

Archív noviniek