Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Colná pobočka v Nitre mení sídlo

NITRA – 19.05.2017: Colná pobočka v Nitre mení odo dňa 01.06.2017 svoje sídlo. Colné konanie pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru sa bude od uvedeného dňa vykonávať na adrese TRACKCENTRUM SCORE, Trnavská cesta 3561, 949 01 Nitra – Kynek.

Z dôvodu ukončenia nájomnej zmluvy mení colná PCÚ Nitra ev.č. 6165 od 01.06.2017 svoje sídlo. Z doterajšej adresy na Bratislavskej ulici č. 3 v Nitre, sa dňa 31.05.2017 sťahuje na novú adresu TRACKCENTRUM SCORE, Trnavská cesta 3561, 949 01 Nitra – Kynek, kde bude od 01.06.2017 zabezpečované colné konanie pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru z a do tretích krajín.

Úradné hodiny PCÚ Nitra 6165 zostávajú od 01.06.2017 nezmenené a to každý pracovný deň od 7.30 h do 19.00 h. Telefonický, faxový a emailový kontakt PCÚ Nitra 6165 zostáva taktiež nezmenený a bude nasledovný:

č.t. 037/6921300, 0918 110 765, č.faxu 037/6536334  email: miroslav.kucera@financnasprava.sk

Z dôvodu presunu PCÚ do nových priestorov môže byť dňa 31.05.2017 v popoludňajších hodinách a dňa 01.06.2017 v dopoludňajších hodinách čiastočne obmedzený výkon služby na PCÚ Nitra 6165, všetky zásielky predložené na colné konanie však budú v primeranom čase prerokované. Žiadame deklarantskú verejnosť, aby sa z uvedeného dôvodu v tomto čase riadila pokynmi colníkov PCÚ.

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na portáli finančnej správy [nové okno]

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 204 kB; nové okno]

(19. 05. 2017)

Archív noviniek