Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Finančná správa zriadila colnícku nonstop linku pre verejnosť

NITRA – 22. 06. 2016: Aktuálne zmeny colných predpisov a elektronizácia colných procesov znamenajú aj zvýšené množstvo otázok z tejto oblasti. V prípade akýchkoľvek problémov s uplatňovaním colných predpisov a predpisov pri správe spotrebných daní, vrátane technických problémov týkajúcich sa colných informačných systémov, sa deklarantská verejnosť môže obrátiť na call centrum finančnej správy.  

Od 15. júna 2016 už mnohým známa „voľba číslo 5“ colníckeho call centra finančnej správy na tel. čísle 048/431 72 22 funguje nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Počas bežnej pracovnej doby od 8.00 do  16.00 h sa občania aj firmy dostanú k informáciám z oblasti legislatívy týkajúcej sa colníctva a správy spotrebných daní. Rovnako budú podávané informácie k základným colným elektronickým informačným systémom ako sú napríklad CEP či e-dovoz, z oblasti spotrebných daní je to najmä elektronický
systém kontrolných známok, EMCS a obojsmerná elektronická komunikácia.

Po 16.00 hodine a v čase víkendov a sviatkov budú na voľbe č. 5 podávané  najmä informácie k havarijným
stavom a neodkladným situáciám týkajúcich sa technickej oblasti colných informačných systémov. Subjekty budú môcť na získanie informácie využiť aj mailovú komunikáciu cez portál finančnej správy v časti „Kontaktujte nás“.  

Od 15.júna zároveň prestalo platiť doterajšie colnícke číslo 0850/123 360 a mailová adresa cpu@financnasprava.sk.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 237 kB; nové okno]

(22. 06. 2016)

Archív tlačových správ