Preskočiť na hlavný obsah

Informácia k zavedeniu daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie za rok 2023

S účinnosťou od 01.01.2024 sa do zákona o dani z príjmov doplnila možnosť uplatnenia daňového zvýhodnenia zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie z dôvodu nárastu úroku (ďalej len „daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky“). Ministerstvo financií SR zverejnilo na svojom webovom sídle tlačovú správu POMOC S HYPOTÉKAMI [nové okno], podľa ktorej pomoc vo forme daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky je možné uplatniť aj na tie úvery na bývanie, ktoré boli v minulosti refinancované, ak daňovník splnil stanovené podmienky.

Daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky za zdaňovacie obdobie 2023 môže daňovník uplatniť iba v prípade, ak neuplatní daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona o dani z príjmov v znení účinnom do 31.12.2023.

Z uvedeného vyplýva, že za zdaňovacie obdobie 2023 si daňovník môže vybrať, ktorý z daňových bonusov zameraných na podporu bývania si uplatní pri podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby alebo u zamestnávateľa v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Dokument:

  • 10/DZPaU/2024/I [.pdf; 123,32 KB; nové okno] - Informácia k zavedeniu daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie za rok 2023
  • 11/DZPaU/2024/MU [.pdf; 238 kB; nové okno] - Usmernenie k uplatneniu daňového bonusu na zaplatené úroky a daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky

(18. 01. 2024)

Archív noviniek