Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 13

Daň z motorových vozidiel ide na účty VÚC

Bratislava – 08. 01. 2014: Daň z motorových vozidiel je príjem pre vyššie územné celky. Preto je dôležité, v ktorom kraji majú podnikatelia automobil prihlásený. Tam totiž treba podať daňové priznanie, aj daň zaplatiť. Termín na podanie daňového priznania je do 31. januára 2014.

V praxi to môže napríklad znamenať, že hoci firma sídli v Bratislave (daňové priznanie na daň z príjmu podáva v Bratislave) – služobné autá môže mať prihlásené v Trenčíne, a teda daňové priznanie na daň z motorových vozidiel bude podávať v Trenčíne.

Ak má firma viac motorových vozidiel prihlásených vo viacerých krajoch – podáva viac daňových priznaní a platí daň v každom kraji osobitne. Daň z motorových vozidiel je príjmom rozpočtu jednotlivých vyšších územných celkov a finančná správa túto daň len vyberá a následne posiela do rozpočtov jednotlivých žúp. Sadzbu dane tiež určujú jednotlivé VÚC

Údaje za minulý rok sú v nasledujúcej tabuľke.

Daň z motorových vozidiel - rok 2012

VUC

eur

Bratislavský

36 130 210

Trnavský

16 589 697

Nitriansky

19 669 111

Žilinský

17 599 328

Banskobystrický

13 602 142

Košický

13 302 949

Prešovský

15 031 458

Trenčiansky

14 047 913

145 972 808

Daňové priznanie je možné podať v papierovej a elektronickej forme. Elektronicky ho musia podať podnikatelia (alebo ich zástupcovia), ktorí sú platcami DPH. Pre nich je to jediný možný spôsob, ako môžu od 1. 1. 2014 komunikovať s finančnou správou. Daňové priznania aj na daň z motorových vozidiel môžu podať prostredníctvom nového portálu finančnej správy https://www.financnasprava.sk/sk/titulna-stranka. Vytlačené formuláre sú už k dispozícii na všetkých daňových úradoch, pobočkách a kontaktných miestach.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 137 kB]

(08. 01. 2014)

Archív tlačových správ