Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Vybavte svoje daňové povinnosti z pohodlia domova

BRATISLAVA, 10.03.2020 – V súvislosti s blížiacim sa termínom podávania daňových priznaní pripomíname, že elektronicky komunikovať s finančnou správou môže ktokoľvek, nielen povinne elektronicky komunikujúce právnické a fyzické osoby – podnikatelia. Elektronická komunikácia s finančnou správou šetrí čas a svoje daňové povinnosti klienti vybavia z pohodlia domova, bez potreby fyzicky navštíviť daňový úrad. Aktuálne má elektronickú komunikáciu s finančnou správou zriadených približne 440 tis. fyzických a 300 tis. právnických osôb.  

V súvislosti so snahou vyhýbať sa lokalitám s väčším počtom ľudí dáva finančná správa do pozornosti možnosť elektronickej komunikácie. S finančnou správou komunikuje elektronicky už približne 740 tis. fyzických a právnických osôb. Využívať takúto formu komunikácie, bez potreby priamej návštevy pracovísk finančnej správy, môže však ktokoľvek. 

Na elektronickú komunikáciu je najskôr potrebné sa registrovať na portáli finančnej správy. K registrácii je potrebný  elektronický občiansky preukaz s čipom (eID), resp. kvalifikovaný elektronický podpis (KEP). Výhodou využívania občianskeho preukazu s čipom v komunikácii s finančnou správou je to, že vôbec nie potrebné fyzicky navštíviť daňový úrad. Fyzické osoby môžu využiť aj možnosť uzavrieť s daňovým úradom tzv. dohodu o elektronickom doručovaní. 

Všetky podrobnejšie informácie sú zverejnené na portáli finančnej správy v časti Elektronická komunikácia – praktické informácie.[nové okno] K dispozícii je aj animované video [nové okno]dokumentujúce registráciu a následné podanie dokumentu. 

Elektronicky komunikovať s finančnou správou sú klienti zvyknutí už od roku 2014, od júla 2018 je elektronická komunikácia s finančnou správou povinná pre všetky fyzické osoby podnikateľov. V prípade právnických osôb ide o platiteľov DPH a právnické osoby zapísané v obchodnom registri, v prípade fyzických osôb musia byť splnené dve podmienky: musí ísť o fyzickú osobu registrovanú na dani z príjmov na daňovom úrade a zároveň musí byť podnikateľom podľa obchodného zákonníka. Pre ostatné subjekty je elektronická komunikácia s finančnou správou dobrovoľná.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 463 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(10. 03. 2020)

Archív noviniek