Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 10

Daň z mot. vozidiel už o pár dní

BRATISLAVA – 26.1.2016: Na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel zostáva daňovníkom, už len pár dní. Daňové priznania musia tento rok podať najneskôr 1. februára 2016. Daňové úrady budú posledné dva dni dostupné pre podnikateľov dlhšie.  

Úradné hodiny na preberanie daňových priznaní (DP) na daňových úradoch, ich pobočkách a kontaktných miestach budú predĺžené nasledovne:

 

29. januára 2016 v čase od 8.00 - 16.00 hod.

1. februára 2016 v čase od 8.00 - 18.00 hod.

 

Oznamy o úprave úradných hodín sú umiestnené v priestoroch pre verejnosť vo všetkých budovách daňových úradov.

 

Upozorňujeme daňové subjekty, aby sa pri podávaní DP  k dani z motorových vozidiel (DzMV) vyvarovali týmto najčastejšie sa opakujúcim chybám:

 • daňové subjekty zaplatia daň, ale nepodajú daňové priznanie,
 • pri elektronickom podaní DP podnikatelia zašlú daňové priznanie viac krát (povinnosť je zaslať iba jedno DP za zdaňovacie obdobie 2015),
 • nesprávne vypočítaná predpokladaná daň z ktorej sa vypočítavajú preddavky (nevedomosť povinnosti platenia preddavkov zo zákona, nakoľko výšku a splatnosť preddavkov nie je správca dane povinný oznamovať),
 • neúplné alebo  nesprávne vyplnené daňové priznanie,
 • chýbajúci napr. podpis, dátum aj identifikačné údaje podnikateľa,
 • nie sú vyplnené všetky súčtové riadky,
 • nesprávne zaokrúhlená daň,
 • nesprávne uvedená ročná sadzba dane,
 • nesprávne identifikovanie platby,
 • uvádzanie základného čísla účtu (prideleného OUD správcom dane),
 • uvedenie správneho predčíslia bankového účtu, ktoré je pre DzMV 501163
 • správne uvedenie  IBAN, ktorý si musí z predčíslia účtu a základného účtu daňového subjektu (OÚD) daňový subjekt vygenerovať sám. Pomôcku nájde na Portáli finančnej správy v časti platenie daní.

 Z dôvodu zmeny zákona s účinnosťou od 1.1.2016 odporúčame overiť si všetky aktuálne informácie zverejnené  na Portáli FS.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 138; nové okno]

(26. 01. 2016)

Archív tlačových správ