Preskočiť na hlavný obsah

Od 1. decembra 2023 začne fungovať systém CDS

BRATISLAVA - 27.07.2023: Od 1. decembra tohto roka pristupuje finančná správa k využívaniu Systému colných rozhodnutí (CDS) pre žiadosti a povolenia, ktoré sa uplatňujú na území Slovenskej republiky. Systém CDS je centrálny systém vyvinutý Európskou komisiou, ktorý má za úlohu harmonizovať procesy, ktoré sa týkajú žiadostí, vydávania rozhodnutí a správy rozhodnutí výlučne postupmi elektronického spracovania údajov.

Členské štáty EÚ povinne používajú Systém CDS pre tie žiadosti a povolenia, ktoré sa uplatňujú vo viac ako jednom členskom štáte EÚ. Členským štátom bola ponechaná možnosť výberu, či budú Systém CDS navyše využívať aj v prípade žiadostí a povolení, ktoré budú uplatňované iba v danom členskom štáte. Slovenská republika sa rozhodla dňom 1. decembra 2023 pristúpiť k využívaniu Systému CDS v prípade žiadostí a povolení, ktoré sa uplatňujú na území Slovenskej republiky.

Systém CDS umožňuje členským štátom konsolidovať všetky žiadosti a povolenia týkajúce sa colných rozhodnutí v elektronickom formáte v jednej databáze. Obsahuje komunikačný modul, pomocou ktorého možno uskutočňovať konzultácie s viacerými členskými štátmi EÚ.

Systém CDS je podporovaný portálom pre obchodníkov (EÚ TP), ktorý predstavuje kontaktné miesto pre obchodníkov a ich zástupcov. Prostredníctvom neho budú hospodárske subjekty podávať žiadosti, monitorovať stav svojich žiadostí/povolení, spravovať svoje vydané rozhodnutia (napr. podávať žiadosti o zmeny). Obchodníci budú mať v reálnom čase prehľad o vydaných alebo spracúvaných rozhodnutiach. Systém CDS zjednocuje postupy týkajúce sa podávania žiadostí a vydávaní povolení v súvislosti s presne stanovenými 22 typmi žiadostí a povolení.

Verejnosť všetky informácie nájde na portáli finančnej správy na špecializovanej podstránke.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(27. 07. 2023)

Archív noviniek