Preskočiť na hlavný obsah

Doplnený zoznam platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie

BRATISLAVA – 10.4.2013: Zoznam platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie [nové okno] je k 9.4.2013 doplnený o 568 nových subjektov. Z toho fyzických osôb 74 (13,0 %) a právnických osôb 494 (87,0 %). 32 subjektov nepodalo DP ani za iné dane (5,6%). Celkový počet platcov DPH k 31.3.2013 je 197 087.

Kritériá na zrušenie registrácie zostávajú rovnaké. Teda subjekt opakovane v kalendárnom roku nesplní povinnosť podať daňové priznanie, opakovane v kalendárnom roku nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť, opakovane nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzky, opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole.

Celková výška nezaplatenej vlastnej daňovej povinnosti na DPH za subjekty zaradené v zozname je 6 410 264,60 eur. Najvyšší nedoplatok je 233 970 eur. Priemerný nedoplatok je 11 285,68 eur. DS s najvyšším nedoplatkom je registrovaný na DÚ Prešov.

Najčastejšie predmety činnosti daňových subjektov, ktoré boli do zoznamu zaradené sú:

  • nákladná cestná doprava
  • nešpecializovaný veľkoobchod
  • výstavba obytných a neobytných budov
  • hotelové a podobné ubytovanie
  • ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce

Z celkového počtu 568 platiteľov DPH len 22 uviedlo, že zamestnáva minimálne jedného zamestnanca.

Všetky novozaradené subjekty majú aj iné nedoplatky na daniach. Celková výška nedoplatkov za preverované daňové subjekty za všetky dane je 47 904 188,26 eur.

Príloha: Prehľad vybraných štatistických údajov v členení podľa daňových úradov:

DÚ Banská Bystrica celková výška nedoplatku za všetky DS: 623 128,95 eur spolu DS: 72, z toho FO: 14 a PO: 58 najvyšší nedoplatok: 121 790,97 eur

DÚ Bratislava celková výška nedoplatku za všetky DS: 2 171 004,77 eur spolu DS: 158, z toho FO: 8 a PO: 150 najvyšší nedoplatok: 230 488,83 eur

DÚ Košice celková výška nedoplatku za všetky DS: 275 341,35 eur spolu DS: 34, z toho FO: 3 a PO: 31 najvyšší nedoplatok: 39 162,94 eur

DÚ Nitra celková výška nedoplatku za všetky DS: 745 479,59 eur spolu DS: 77, z toho FO: 16 a PO: 61 najvyšší nedoplatok: 62 619,69 eur

DÚ Prešov celková výška nedoplatku za všetky DS: 719 641,93 eur spolu DS: 56, z toho FO: 12 a PO: 44 najvyšší nedoplatok: 233 970,44 eur

DÚ Trenčín celková výška nedoplatku za všetky DS: 426 290,68 eur spolu DS: 55, z toho FO: 8 a PO: 47 najvyšší nedoplatok: 48 655,81eur

DÚ Trnava celková výška nedoplatku za všetky DS: 968 388,68 eur spolu DS:70 , z toho FO: 10 a PO: 60 najvyšší nedoplatok : 146 471,33 eur

DÚ Žilina celková výška nedoplatku za všetky DS: 480 988,65 eur spolu DS: 46, z toho FO: 3 a PO: 43 najvyšší nedoplatok : 65 435,95 eur

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 295 kB; nové okno]

(10. 04. 2013)

Archív noviniek