Preskočiť na hlavný obsah

Enormný nárast dopytov na colnom call centre

BRATISLAVA – 4.2.2021: Colné call centrum finančnej správy zaznamenáva enormný nárast dopytov. Súvisí so skončením prechodného obdobia po Brexit-e a zavedením nových povinností pri preclievaní tovaru a obchodovaní s Veľkou Britániou. Najväčší nápor práce zaznamenali naši konzultanti koncom minulého roka a v januári 2021. Nárast dopytov k Brexit-u predstavoval 225 percent.

Koniec prechodného obdobia po Brexit-e a nové pravidlá medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom od 1. januára tohto roka priniesli zvýšený záujem klientov o preclievanie. Odrazilo sa to aj na počte dopytov na colnom call centre finančnej správy, ktoré poskytuje klientom finančnej správy informácie v non-stop režime. Počet telefonátov a mailov o nových pravidlách preclievania stúpol v januári 2021, teda po definitívnom Brexit-e, oproti minulému roku o 225 percent. Zatiaľ čo vlani vybavili konzultanti colného call centra prostredníctvom hovorov a e-mailovej komunikácie 175 dopytov týkajúcich sa Brexit-u, ku koncu januára tohto roka ich už bolo 569.

Klientov najčastejšie zaujíma colné konanie pri dovoze, podmienky na priznanie nulového cla pri dovoze tovarov z Veľkej Británie, či postup na podanie elektronického colného vyhlásenia pri dovoze tovaru z Veľkej Británie. Dopyty sa tiež týkajú spôsobu preukazovania pôvodu tovaru pri dovoze zo Spojeného kráľovstva do Únie, ale aj zaevidovania fyzických osôb do colných informačných systémov. Konzultanti colného call centra tiež odpovedajú na otázky týkajúce sa zasielania balíkov do Veľkej Británie.

Finančná správa sa na uplatňovanie pobrexitových pravidiel pripravila v predstihu. Pravidelne aktualizuje informačné materiály na portáli finančnej správy ako aj informácie na špecializovanej podstránke k Brexit-u. Ešte počas minulého roka spustila non-stop prevádzku colného call centra, aby pokryla zvýšený záujem klientov o preclievanie po definitívnom odchode Veľkej Británie z Európskej únie. Zároveň ide o prípravu na zavedenie povinného preclievania všetkých zásielok z tretích krajín. Projekt eCommerce spustí Európska únia od 1. júla tohto roka.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 125 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(04. 02. 2021)

Archív noviniek