Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 11

Dva týždne na daňové priznanie

BRATISLAVA, 17.1.2017: Na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel zostáva daňovým subjektom, ktorí používajú vozidlo na podnikanie, už len necelé dva týždne. Daňové priznania je potrebné podať a daň zaplatiť najneskôr do 31. januára 2017.

Upozorňujeme daňové subjekty, aby sa pri podávaní DP k dani z motorových vozidiel (DzMV) vyvarovali týmto najčastejšie sa opakujúcim chybám:

  • daňové subjekty zaplatia daň, ale nepodajú daňové priznanie alebo podajú daňové priznanie a nezaplatia daň,
  • pri elektronickom podaní DP daňové subjekty zašlú viac krát daňové priznanie (povinnosť je zaslať iba jedno DP za zdaňovacie obdobie 2016),
  • daňové subjekty nesprávne vypočítajú v daňovom priznaní predpokladanú daň z ktorej sa vypočítajú preddavky, alebo nevedia, že im vyplýva povinnosť platenia preddavkov zo zákona (výšku a splatnosť preddavkov nie je správca dane povinný oznamovať),
  • daňové subjekty nesprávne identifikujú platbu - uvádzanie základného čísla účtu (prideleného OUD správcom dane), uvedenie správneho predčíslia bankového účtu, ktoré je pre DzMV 501163, správne uvedenie IBAN, ktorý si vie z predčíslia účtu a základného účtu daňového subjektu (OÚD) daňový subjekt vygenerovať sám. Pomôcku nájde na portáli finančnej správy v časti "Platenie daní",
  • daňovníci odovzdajú neúplne alebo nesprávne vyplnené DP - chýba napr. podpis, dátum aj iné údaje, nie sú vyplnené všetky súčtové riadky, nesprávne zaokrúhlia daň, nesprávne uvedú ročné sadzby dane

Odporúčame overiť si všetky aktuálne informácie zverejnené na stránke finančnej správy v časti "Daň z motorových vozidiel".

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 212 kB; nové okno]

(17. 01. 2017)

Archív tlačových správ