Preskočiť na hlavný obsah

Na podanie daňového priznania zostáva 16 dní, tretina daňovníkov ho už podala

BRATISLAVA – 18.03.2024: Daňové priznanie k dani z príjmu za rok 2023 už podalo 385 tisíc daňovníkov. V porovnaní s minulým rokom je to o 17% viac za rovnaké obdobie. Napriek tomuto priaznivému číslu, zostáva daňovníkom už iba 16 dní na splnenie si tejto povinnosti.

Daňové priznanie k dani z príjmov musia daňovníci podať a daň aj zaplatiť do 2. apríla (vrátane), pretože 31. marec 2024 pripadne na nedeľu. Finančná správa ročne príjme vyše 1,2 milióna daňových priznaní, zatiaľ si túto povinnosť splnila približne tretina daňovníkov teda 385 tisíc daňovníkov. Najväčší počet daňových priznaní odovzdávajú daňové subjekty štandardne k poslednému možnému termínu. Odporúčame však daňovníkom, aby si splnenie tejto povinnosti nenechávali na poslednú chvíľu.

Ak daňovník nestíha podať daňové priznanie potrebné je finančnej správe oznámiť predĺženie lehoty. Zatiaľ tak urobilo 58 tis. daňovníkov, pričom finančná správa eviduje nárast počtu oznámení v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 19 %.

Oznámenie o predĺžení lehoty musí byť podané najneskôr do 2.4.2024 elektronicky alebo na miestne príslušný daňový úrad osobne alebo poštou, ak daňovník nie je povinný komunikovať elektronicky s FS. Pripomíname, že Oznámenie o predĺžení nestačí poslať mailom. Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom podľa Obchodného zákonníka a je registrovaná pre daň z príjmov a rovnako aj právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri, má povinnosť podať Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2023 na predpísanom štruktúrovanom tlačive do 2.4.2024 elektronicky.

Tlačivo oznámenia, ktorého vzor určilo Finančné riaditeľstvo SR, je zverejnené na portáli finančnej správy. Ide o tlačivo, ktoré je označené OZN493v22 v1.0 [.pdf; 70 kB; nové okno].

Finančná správa aj v tomto roku vychádza v ústrety klientom a prichádza s obľúbenou službou mobilnej kancelárie. Svoje daňové priznanie budú môcť klienti finančnej správy odovzdať priamo z auta na parkovisku v areáli budov Plus Centra na Panónskej ceste v Bratislave na najväčšom daňovom úrade v bratislavskej Petržalke. Mobilná kancelária bude fungovať v utorok 02.04.2024 v čase od 8.00 h do 18.00 h.

Daňové povinnosti vedia v súčasnosti vybaviť klienti aj z pohodlia domova. S finančnou správou môže komunikovať elektronicky každý, teda aj fyzické osoby, ktoré nemajú povinnosť elektronickej komunikácie s FS. Potrebné je sa registrovať na portáli finančnej správy. K registrácii a následnej autorizácii je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID), resp. kvalifikovaný elektronický podpis (KEP). Všetky dôležité informácie nájdu občania na PFS v časti Elektronická komunikácia - praktické informácie pre používateľov. Fyzické osoby môžu využiť aj možnosť uzavrieť s daňovým úradom tzv. dohodu o elektronickom doručovaní.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(18. 03. 2024)

Archív noviniek